Godt år for Hanssen Maskin & Transport AS

Selskapet Hanssen Maskin & Transport AS på Eidet i Bø har jevnt og trutt over år økt omsetningen og lønnsomheten i bedriften.
Lokale notiser

Siden etableringen av Hanssen Maskin & Transport AS i 2010 har både omsetningen og lønnsomheten økt år for år. Fra i underkant av to millioner i omsetning i 2010 passerte selskapet for første gang syv millioner i omsetning i fjor.

På bunnlinja satt selskapet i fjor igjen med et resultat før skatt på 773 000 kroner, en økning på vel 200 000 kroner fra året før.

Verdiene i selskapet er også langt høyere enn gjelda. Driftsmidler, omløpsmidler, fordringer og bankinnskudd utgjorde ved årets begynnelse 3,8 millioner mens den totale gjelda er oppført til 1,6 millioner.

(tall i 1000)

2018

2017

2016

Driftsinntekter

8 777

7 331

6 252

Driftsresultat

786

596

602

Res. før skatt

773

579

578

Utforsk tema:

VOLs debattregler:

1. Debatt på VOL forhåndsredigeres ikke.
2. Trakassering, trusler eller hatske meldinger blir slettet.
3. Forøvrig oppfordrer vi til en saklig og respektfull tone i debatten.

Lokale notiser