Mangelfull «Æ e mæ»-rapportering

Helsedirektoratet truer med å kreve tilskudd tilbakebetalt, som er gitt til «Æ e mæ» om de ikke får rapporteringen de etterspør.
Lokale notiser

Sortland kommune har fått brev fra Helsedirektoratet angående tilskudd til seksuell helse med prosjektet «Æ e mæ».

I brevet vises det til epost 14. mai med varsel  om at rapporten ikke kunne godkjennes på bakgrunn av innsendte rapport.

– Revidert rapport på tilskudd til Seksuell helse «Æ e mæ»  tilfredsstiller ikke krav til rapportering som beskrevet i tildelingsbrevet for tilskuddet. Det er fortsatt ikke mulig å vurdere grad av måloppnåelse som beskrevet i søknaden dere fikk innvilget. Dersom dere ikke sender inn en rapport som gir grunnlag for å vurdere dette snarest vil vi måtte kreve tilskuddet tilbakebetalt, skriver Helsedirektoratet.