Tre andværinger søker om felling av grågås

Også grågåsa står for betydelige beiteskader. Ifølge den nye forvaltningsplanen for gås vil jakt være et viktig bestandregulerende tiltak.   Foto: Kjell Heggelund

Lokale notiser

Tre personer fra Andøy har søkt Sortland kommune, ved viltforvalter i Andøy og Sortland Jostein Holmeng, om felling av skadevilt.

Alle tre søker om felling av grågås som gjør omfattende skade på innmark.

– Det jages gjess fra innmark, men det har begrenset effekt. Gjessene vender nesten umiddelbart tilbake til området, skrives det i søknadene.

Videre uttaler de at det under skadefelling og i ordinær jakt oppleves effekt av at skutt grågås henges opp sentralt på jordstykket.

– Basert på denne informasjonen, søkes det om felling av grågås utenom ordinær jakttid, skrives det.


Får skyte 10 grågås

En person i Alsvåg er gitt tillatelse til å skyte inntil 10 grågås.Registrerer gåsetrekket

I perioden 20. – 22. mai vil det bli ekskrementtelling fra gås i Hadsel, Sortland, Øksnes og Andøy.Viltforvalter Jostein Holmeng:

– Åpen for å teste laser på gåsa

– Det er første gang jeg hører om dette, men jeg er åpen for å teste dette på gåsa dersom det kan bidra til å redusere beiteskader i landbruket.Sortlandsbonde søker om skadefelling av grågås

Torben Arneberg Jensen har søkt Sortland kommune om skadefelling av grågås.– Behov for mer organisert jakt på grågås

Mens mange fuglearter har hatt en kraftig tilbakegang, har at flere bestander av gås har hatt en markert framgang. I den nye forvaltningsplanen for grågås i Nordland pekes mer organisert jakt på som ett av tiltakene.Grågåsa på agendaen igjen - før troppene kommer

Kommunene i Vesterålen inviterer til informasjonsmøte om grågås i regionen, der blant annet lokale problemstillinger skal tas opp. Både grunneiere og jaktinteresserte i Sortland, Bø og Andøy oppfordres til å møte.Fylkesmannen og Norsk Ornitologisk forening:

Kritiske til Bø kommunes godkjennelse til skyting av gjess i hekke- og yngletida

– Det er svært uheldig å skyte gjess i hekke- og yngletiden. Det sier naturvernrådgiver Martin Eggen i Norsk ornitologisk forening (NOF) til Vesterålen Online i en kommentar til at Bø kommuen har gitt tillatelse til skyting av skadegjørende gjess i hekke- og yngletida.Ti tusenvis av gås er innom Vesterålen:

– Det ser ut som en ørken etter at gåsa har forlatt

Sultne gjess spiser opp avlingene til bøndene i regionen. – Dette er alvorlig for de som lever av å produsere gras til fôr til husdyr, sier Knut A. Nordmo. Han mener det er på tide med en bedre forvaltning.

 

VOLs debattregler:

1. Debatt på VOL forhåndsredigeres ikke.
2. Trakassering, trusler eller hatske meldinger blir slettet.
3. Forøvrig oppfordrer vi til en saklig og respektfull tone i debatten.

Lokale notiser