Laks ved Jennskarbotn i Bø

Lokale notiser

Oppdrettselskapet Egil Kristoffersen & Sønner har fått tillatelse som gjelder forurensning fra slaktemerd med matfisk av laks, ørret og regnbueørret i sjø. Maksimalt tillatt stående biomasse til enhver tid er 400 tonn. Det er ikke tillatt å fôre på lokaliteten.

Tillatelsen gjelder lokaliteten Jennskarbotn med tilhørende landbase og erstatter utslippstillatelse datert 1.11.2006.

VOLs debattregler:

1. Debatt på VOL forhåndsredigeres ikke.
2. Trakassering, trusler eller hatske meldinger blir slettet.
3. Forøvrig oppfordrer vi til en saklig og respektfull tone i debatten.

Lokale notiser