Vannlekkasje i Øksnes

Lokale notiser

Driftsavdelingen i Øksnes kommune opplyser at det i dag mandag er påvist vannlekkasje i området Vedhøggan.

Abonnentene må derfor forvente ustabil vannforsyning i dag.