Ekspertgruppe skal utrede fremtidig drift av luftambulansetjenesten

Lokale notiser

En uavhengig ekspertgruppe skal utrede fremtidig drift av luftambulansetjenesten. Det fremkommer i en pressemelding fra helse- og omsorgsdepartementet.

Ekspertgruppen skal vurdere dagens system opp mot andre driftsformer, som for eksempel offentlig/ideell drift. Bakgrunnen for utredningen er utfordringene som oppsto ved operatørbyttet i ambulanseflytjenesten og hvordan dette påvirket beredskapssituasjonen, spesielt i Nord-Norge.

– Luftambulansen er viktig for befolkningens trygghet, og ekspertgruppens utredning er sentral for å få et godt grunnlag for å vurdere framtidig organisering av tjenesten. Det er viktig at ekspertgruppen involverer alle relevante aktører i arbeidet, sier helseminister Bent Høie i pressemeldingen.

I ekspertgruppens mandat står det blant annet at de skal gjennomgå erfaringene med operatørbytte, beskrive aktuelle modeller for fremtidig drift av luftambulansetjenesten, samt at de skal beskrive fordeler, ulemper og risiko ved de ulike modellene.

Gruppen skal levere en rapport innen utgangen av 2020.  

Ekspertgruppen består av:

  • Sven Ole Fagernæs (leder)
  • Randi Spørck, seksjonsleder (Helse Nord RHF)
  • Kathrine Nergaard Aas (Universitetssykehuset Nord-Norge)
  • Runar Rushfeldt Hanssen (Sykehusinnkjøp HF)
  • Andreas Hansen (Oslo Universitetssykehus)
  • Ståle Jamtli (Hovedredningssentralen i Sør-Norge)
  • Troels Martin Hansen (Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning)helse

VOLs debattregler:

1. Debatt på VOL forhåndsredigeres ikke.
2. Trakassering, trusler eller hatske meldinger blir slettet.
3. Forøvrig oppfordrer vi til en saklig og respektfull tone i debatten.

Lokale notiser