Vil fiske elektronisk i Blokkenvassdraget

Lokale notiser

Norsk institutt for naturforskning (NINA) ved Anders Foldvik, har søkt Blokken grunneierlag om tillatelse til å fiske med elektronisk fiskeaaparat i Blokkenvassdraget.

Årsaken til søknaden har å gjøre med habitatkartlegging. Formålet er å undersøke om det har vært gyting av laks i ulike deler av den potensielt lakseførende delen av vassdraget.