Arbeidstilsynet med pålegg til Bø kommune

Bø kommune har fått pålegg om å bedre rutiner rundt kartlegging av asbest.

Bø kommunehus på Straume.  Foto: Tommy Hansen

Lokale notiser

Etter tilsyn i Bø kommune har Arbeidstilsynet gitt varsel om pålegg med frist for å svare til 18. september, uten at kommunen har gitt kommentert varselet. Nå gir Arbeidstilsynet pålegg om å utarbeide skriftlig rutine som sikrer at det ved oppdragsforhold som kan medføre inngrep i asbestholdig materiale og gjøres nødvendige kartlegginger av mulig asbestforekomst før arbeidet igangsettes.

Rutinene skal utarbeides i samarbeid med verneombud/ansattes representant.

For å vurdere om pålegget er oppfylt, må Arbeidstilsynet innen 15. november ha mottatt:

- Kopi av den skriftlige rutinen

- Beskrivelse av hvordan den skriftlige rutinen er gjort kjent

- Beskrivelse av hvordan verneombud/ansattes representant har medvirket

Bø kommune er også pålagt å sørge for at verneombud og arbeidstakere som kan utsettes for støv med asbestfiber får nødvendig informasjon og opplæring.