Vil utvise utenlandske sjåfører som setter andre i fare

Regjeringen foreslår at innvandrere med midlertidig oppholdstillatelse som straffes for alvorlige overtredelser av vegtrafikkloven skal kunne utvises.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).  Foto: Terje Pedersen/NTB scanpix

Lokale notiser

Det skriver Justis- og beredskapsdepartementet i en pressemelding.

– De siste årene har vi sett en rekke ulykker vinterstid på grunn av utenlandske vogntog med elendige dekk eller sommerdekk. Det har ført til farlige situasjoner og dessverre dødsfall. Nå slår vi ned på det, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Hun sier at det må bli konsekvenser for utledninger som kjører vogntog på titalls tonn uten å være skodd for de norske vinterforholdene.

Når Regjeringen nå foreslår at man skal kunne utvise innvandrere med midlertidig oppholdstillatelse som straffes for å ha brutt vegtrafikkloven, må forholdet ført til noe av dette:

  • Ubetinget fengselsstraff
  • Ha skapt særlig stor fare for andre trafikanter eller allmennheten
  • Eller innvandreren må være straffet for flere lovovertredelser som kan føre til tap av førerkort. Også straff for flere tilfeller der vedkommende har kjørt uten førerkort skal kunne føre til utvisning.

– Alvorlige trafikklovbrudd utsetter passasjerer og andre i trafikken for betydelig risiko, og særlig ved gjentatte lovbrudd, kan det være god grunn til å vurdere utvisning, understreker Mæland.

Ifølge pressemeldingen vil dette i hovedsak gjelde utlendinger som blir straffet for:

  • Promillekjøring med høy promille
  • Grove fartsovertredelser
  • Kjøring av tunge kjøretøy i grovt uforsvarlig stand

Innstramningene vil også ha betydning for muligheten til å utvise EØS-borgere og yrkessjåfører fra EU/EØS som begår gjentatte alvorlige brudd på vegtrafikkloven.