Historiker Johan Borgos leter etter svar:

Hvem var hun egentlig, denne mystiske Ingeborg Mikkelsdatter?

Hun har sørget for at fattige øksnesværinger har fått tilsendt mel fra Bergen i nærmere 400 år. Hvem var hun egentlig, denne Ingeborg Mikkelsdatter? Og hvorfor hadde hun kjennskap til og omsorg for folk i Vesterålen? Det jobber historiker Johan Borgos med å finne svar på.

Historiker Johan Borgos har forsket på Ingeborg Mikkelsdatter i nærmere 25 år, og er trolig en av dem som vet mest om henne.  

Øksnes

Du har sikkert hørt om Ingeborg Mikkelsdatter, og mellegatet hun sto bak, som i nærmere 400 år har sørget for årlige forsendelser med mel fra Bergen til fattige i Øksnes?