Øksnes Høyre:

– Pengene må brukes på å utvikle næring

Øksnes  får 22,3 millioner fra Havbruksfondet i 2018. Øksnes Høyre mener pengene må bruket til å utvikle næring i kommunen.
Øksnes

Havbruksnæringen i Norge har hatt en eventyrlig vekst, og har blitt en særdeles viktig næring langs hele kysten. Kystkommunene gjør en viktig jobb som vertskap og tilrettelegger for næringen, og for å sikre at utviklingen er bærekraftig. Dette gjør kommunene blant annet ved å utarbeide kommuneplaner som bidrar til å gi næringen gode rammevilkår.

Da er det også riktig at kommuner som tilrettelegger for havbruk får ta del i den verdiskapningen som genereres langs kysten. Det er viktig at kommunene også får en kompensasjon for den jobben de gjør med å legge til rette for havbruksnæringen.

Tidligere har kommunene fått småpenger for å tilrettelegge for havbruksnæringen, samtidig som næringen naturlig nok beslaglegger store arealer i kommunen.

Regjeringen etablerte derfor Havbruksfondet i 2015 for at kommuner som legger til rette for at havbruksnæringen også får ta del i verdiskapningen. I 2018 vil 164 kommuner og 10 fylker få gode utbetalinger fra fondet.

I Øksnes kommune har vi bidratt  som tilrettelegger for videre vekst i havbruksnæringen. Jeg er glad for at vi endelig har en regjering som verdsetter det arbeidet vi gjør for denne næringen i kommunen.

Utbetalingen som skjer i oktober i år er 7 åttendedeler av det totale for 2018 – siste 1/8 del pluss penger fra konsesjonsauksjon nå i september kommer til utbetaling i oktober neste år.

Jeg mener at det er mest fornuftig at disse pengene i størst mulig grad blir brukt til videreutvikling av næring, herunder også Havbruksnæringen.