Karianne Bråthen om statsbudsjettet:

– Dette betyr et enda strammere budsjett til neste år

For Øksnes kommune inneholder regjeringens statsbudsjett for neste år intet godt nytt, ifølge ordfører Karianne Bråthen

– Statsbudsjettet for neste år inneholder ingen gode nyheter for Øksnes kommune, sier ordfører Karianne Bråthen.  Foto: Arkivfoto

Øksnes

– Vi får mindre overføringer. Slik det ligger an betyr det at det blir enda strammere for å få budsjettet neste år i havn, sier Øksnes-ordføreren.

Hun mener årsaken til at det ikke er noen gode nyheter for kommuneøkonomien, er at man ikke får kompensert for lønns- og prisvekst.

– I tillegg straffes vi veldig for at vi har mer fraflytting enn tilflytting. Det merkes veldig godt for budsjettet vi skal legge for neste år, sier Bråthen.

Vil ha mer til politiet

Hun skulle gjerne sett mer overføringer fra staten til politiet, for å styrke bemanningen i Øksnes.

– Det er ikke innvilget voldsomt mye mer for å styrke politiet, for det er klart at det trenger vi. Vi må få styrket politiet for å få en effekt av nærpolitireformen, slik at vi kan ha et bemannet kontor i Øksnes. Det er noe vi er opptatt av, sier hun.

At der er satt av 25 millioner kroner i statsbudsjettet til opprydding av marin forsøpling, er et positivt punkt i statsbudsjettet.

– Det er bra at de bevilger penger til å rydde i havet. Men for kommuneøkonomien er det ikke så veldig bra utsikter i Øksnes, sier Bråthen.

– Der er absolutt ting som kunne vært gjort for å få mer tilflytting, men det handler også om arbeidsplasser, som vi må tilby for at vi skal økt tilflytting. Det henger også sammen med hva staten legger til rette for. Det er viktig at de private aktørene legger til rette for flere helårs arbeidsplasser, for det er noe vi trenger. Det jobbes kontinuerlig med disse tingene for å være i forkant, sier hun.

Kort oppsummert, sier ordføreren i Øksnes at statsbudsjettet legger opp til at det fra kommuneøkonomiens ståsted, blir utfordringer også til neste år.

– Nå har jeg ikke fått finlest alt ennå, men der er ingen midler til konkrete prosjekter i Øksnes, sier hun.

Hever taket for egenandel

I fjor ble taket for kommunens egenandel for ressurskrevende brukere hevet med 500.000 kroner, og det samme skjedde i årets statsbudsjett.

– På to år utgjør dette 1 million kroner ekstra som kommunen må ut med. De hever taket for kommunene, slik at man må ut mer og mer for ressurskrevende brukere. Vi må kunne gi tjenester til de ressurskrevende brukerne, og jeg synes lite om at det blir slik at det er våre absolutt svakeste som man tar fra, sier Bråthen.

– Det er vanskelig med kommuneøkonomien når det skal balanseres opp mot alt annet, med hva slags tjenester vi skal gi. Jeg synes det er trasig at det ikke kompenseres nok for dette, sier hun.

Underfinansiert

Bråthen peker på at man historisk sett vet at mye av det kommunene skal gjøre, er underfinansiert fra statlig hold.

– Det er ikke tilstrekkelig finansiert for å legge til rette for de tjenester som befolkninga har behov for, sier hun.

– Det vi vet på et overordnet plan er at det blir enda strammere til neste år enn det vi hadde trodd i utgangspunktet, sier Bråthen, som i likhet med flere politikere peker på at for distrikts-Norge er ikke dette et statsbudsjett til å juble over.

– Det snakkes om at man øker i frie inntekter, men når man tar bort alt det andre, og i tillegg lønns- og prisveksten, så harmonerer det ikke, men vi får et enda strammere budsjett, sier Karianne Bråthen.