Formannskapet i Øksnes er gira på nyetableringer:

– Vi må invitere folk til å presentere sine planer for oss

Høyres Jonny Rinde Johansen ønsker at formannskapet skal møte private aktører som ønsker å etablere større prosjekt i kommunen så fort som mulig.

Ordfører i Øksnes, Karianne Bråthen oppfordrer gründere som trenger hjelp, om å ta kontakt med kommunen.   Foto: Tone M. Sørensen

Øksnes

Jonny Rinde Johansen (H) tok opp et spørsmål til ordføreren, der han refererte til et utdrag av et intervju gitt til vol.no i forbindelse med framleggingen av statsbudsjettet.


Karianne Bråthen om statsbudsjettet:

– Dette betyr et enda strammere budsjett til neste år

For Øksnes kommune inneholder regjeringens statsbudsjett for neste år intet godt nytt, ifølge ordfører Karianne Bråthen

 

Der sa ordføreren blant annet: «Det er absolutt ting som kunne vært gjort for å få mer tilflytting, men det handler også om arbeidsplasser, som vi må tilby for at vi skal få økt tilflytting. Det henger også sammen med hva staten legger til rette for. Det er viktig at de private aktørene legger til rette for flere helårs arbeidsplasser, det er noe vi trenger. Det jobbes kontinuerlig med disse tingene for å være i forkant.»

Med bakgrunn i dette ble ordføreren spurt om hva som gjøres konkret opp mot private aktører som nå ønsker å etablere seg i Øksnes.

Ekstraordinært møte

– Har ordfører selv fulgt opp de signal som kommer fra aktører vedrørende utfordringer knyttet til etablering av virksomhet?, spurte Johansen.

Han stilte også spørsmål om det er tatt direkte kontakt eller avholdt møter med næringslivet med gjennomgang av de planer som eventuelt måtte finnes for nyetableringer i kommunen.

– Det er ønskelig at de som nå ønsker å etablere større prosjekt i kommunen så fort som mulig inviteres til å presentere sine planer, med tilhørende utfordringer, for formannskapet, sier Johansen.

Han mener at for å sikre nødvendig framdrift bør settes opp et ekstraordinært formannskapsmøte der kun dette er tema.

For å få tilflyttere

– Å legge til rette for arbeidsplasser for å tiltrekke oss befolkning er viktig, og der er ordføreren veldig «på», sier Karianne Bråthen (Ap) som henviser til hotellplanene I Nyksund, der hun har vært i kontakt med gründerne, som satte stor pris på interessen de ble vist.

– De ganger jeg får konkrete henvendelser, tar jeg tak i tingene.  Politisk er vi også veldig på når vi får spørsmål om lånesøknader og slike ting. Da er det ofte korte frister, og vi hiver oss rundt og gjør det vi må. Jeg føler at vi politisk er veldig «på», sier hun.

Ifølge Bråthen vil også den nye hovedplan for vann og avløp føre til at det blir bedre for næringslivet.

– Arealplan og samfunnsdelen i den er iverksatt og det vil gagne næringslivet at vi får dette på plass. Jeg skal i alle fall være på når jeg kan, sier Karianne Bråthen.

Ettermiddagsmøter med næringslivsaktører

For noen år siden var hun på studietur, og fikk inspirasjon til dialogmøter mellom næringsliv og kommuner.

– De kalte det for det lille partnerskapet, der ordfører, teknisk sjef og næringslivet hadde månedlige småmøter. Det er et mål å få til dette, jeg har snakket med rådmannen og næringssjef for å få til ettermiddagsmøter etter jobb, der vi inviterer ulike aktører inn. Dette er noe som er under arbeid, sier hun og legger til:

-Jeg synes det er kjempebra å få spørsmål om slike ting, hva vi kan gjøre på politisk nivå for å legge til rette. Et formannskapsmøte der de som går med ideer om etablering kan få komme og presenktere sine ideer er et godt forslag. Det må vi se om vi kan gjøre noe med, sier hun.   

– En mer uformell arena

John Danielsen (Sp) er helt enig i at et slikt møte må bli realisert.

– Jeg ønsker også at vi beveger oss ut av dette område, at vi kan møte dem på deres hjemmebane. En litt mer uformell arena, ikke et satt møte. Vi kan dra ut til leirstedet og ut til bedriftene. Kom igjen, ordfører, vi gjør det!

Jørn Martinussen (V) påpeker at ikke alle etablerere har lyst til å dele sine planer med offentligheten, av konkurransemessige hensyn.

– Signalet som vi vil sende utad er at om der er noe vi kan hjelpe med, ta kontakt, oppfordrer ordfører Karianne Bråthen.