Øksnes-ordføreren:

Vil ha kommunalt vedtak mot oljeboring utenfor LoVeSe

Øksnes' ordfører Karianne Bråthen vil ha kommunestyret med på å vedta at de ikke ønsker oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Ordfører i Øksnes kommune, Karianne Bråthen. Arkivfoto.  Foto: Silje Helene Nilsen

Øksnes

Bakgrunnen for uttalelsen som skal behandles på kommunestyremøtet 22. oktober, er interpellasjonen fra Hilde Johanne Hansen (Ap) som VOL omtalte i august.

– Som en av landets største fiskerikommuner vil det være naturlig at vi kommer med en uttalelse. Vi kom fram til et standpunkt i fjor der vi sa nei. Vil ordføreren legge til rette for at Øksnes også får komme med en uttalelse, der vi sier nei til konsekvensutredning, olje- og gassutvinning i Lofoten, Vesterålen og Senja, sa hun den gang.


Jørn Martinussen, Øksnes Venstre:

– Kun et varig vern av Lofoten, Vesterålen og Senja er godt nok

Nei til konsekvensutredning av LoVeSe, skriver Jørn Martinussen i dette innlegget.

 

Ordføreren sa da at hun var positiv til å behandle saken i kommunestyret.

Den 22. oktober skal interpellasjonen opp til behandling, og ordfører Karianne Bråthen (Ap) går inn for at kommunen skal vedta Hansens interpellasjon som en uttalelse.

Her er uttalelsen ordføreren ønsker vedtatt:

Øksnes kommune sier nei til konsekvensutredning – olje- og gassutvinning i Lofoten, Vesterålen og Senja.

Oljeinntektene har vært en forutsetning for den velstandsutvikling som har funnet sted i vårt land: En utvikling til gode for nåværende og fremtidige generasjoner. Norge er nå sammen med resten av verden inne i et grønt skifte. Utslippene skal bli lavere, og bærekraftig utvikling har aldri vært viktigere. Målet på sikt er en visjon om nullutslipp.

Fokuset må derfor rettes mot større innovasjon når det gjelder ikke – forurensende arbeidsplasser. Fiskeri og andre sjøretta næringer har vært, er og vil trolig være bærebjelken for arbeidsplasser i Øksnes og andre fiskerikommuner i Nord-Norge. I Nordnorske kommuner har løfter og tro på nye arbeidsplasser innen olje- og gassnæringen vært avgjørende for å dempe skepsisen til oljeutvinning. Troen på at dette kommer til og skje er nå sterkt redusert. Etter oljekrisen i 2014 har det oppstått et vakuum i kystbyer med etablerte forsyningsbaser og serviceinstallasjoner. Et nytt oljeeventyr i Nordland og Troms synes derfor lite sannsynlig. Argumentene som taler mot petroleumsindustri blir dermed vektlagt enda mer.

Øksnes kommune erkjenner at flere partiers offisielle syn hva angår konsekvensutredning kan være noe annet enn det kommunestyret i Øksnes her gir uttrykk for, men mener at det er viktig at nyansene i disse spørsmålene kommer frem, også knyttet til vår kommune og vår region. Øksnes kommune ønsker med dette å tydeliggjøre sitt standpunkt: Øksnes Kommune ønsker ikke konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen og Senja.