Vil bygge åtte nye omsorgsboliger, samt base for hjemmetjenesten, for 77,1 millioner kroner

Skissene for byggeprosjektet Elvelund 2 er klare og ble framlagt for formannskapet i Øksnes. Med prosjektet får hjemmetjenesten i Øksnes ny base . – Vi har sprengt kapasitet i dag og trenger flere kontorer, sier helsesjef Elin Wilsgård.
Øksnes

I kommunestyret i februar ble det gjort vedtak rundt Elvelund 2, og der ble oppnevnt en referansegruppe i prosjektet for bygging av åtte nye omsorgsboliger, og base for hjemmetjenesten i tillegg til dagsenter.