Realiseringen av Folkets hus i Øksnes tar sin tid:

– Slik vi ser det nå, ligger ballen hos kommunen

Folkets Hus har søkt Øksnes kommune om et ansvarlig lån for å få realisert prosjektet. –Vi har hatt møter med både politikere og administrasjon og jeg opplever at dialogen som konstruktiv, sier Eirik Sørdahl.
Øksnes

Prosjektet med realiseringen av Folkets Hus i Øksnes går fremover.