Må svare om ark-utbygging i Nyksund

På With & Wallandbrygga i Nyksund er det foretatt en arkutbygging. Øksnes kommune har henvendt seg til eiendomsselskapet og spør om hva brygga brukes til i dag.

Det er gjort tiltak på With & Wallandbrygga i Nyksund, og Øksnes kommune ber om svar på hva brygga brukes til i dag.   Foto: Innsendt

Øksnes

Øksnes kommune skriver i et brev til Bryggen With & Walland DA at de er gjort kjent med at det er satt i gang tiltak på eiendommen, som ligger i spesialområdet med verneverdige bygg og anlegg.

Den verneverdige bebyggelsen og anlegg i Nyksund omfatter i hovedsak bryggene, smia og kaianleggene rundt havna. Ifølge revidert plan for Nyksund skal bryggenes 1. etasje benyttes til forretningsvirksomhet og mindre handverksforetak. Øvrige etasjer kan benyttes til beboelse, hybler og ferieleiligheter og innenfor området skal bygninger og miljø bevares i størst mulig grad.

Arkutbygging

Mot havna er det ikke tillatt å bygge balkonger, og det er heller ikke tillatt med arkutbygging over tak, ut over det som allerede er i dag, ifølge planen.

I et slikt spesialområde skal også søknad om tiltak for nybygg, restaurering/rehabilitering og dispensasjon sendes regional kulturvernmyndighet for uttalelse. Det krever også dispensasjon og godkjent byggesøknad.

Øksnes kommune spør i brevet om hva bygget i Nyksund brukes til i dag, og gjør oppmerksom på at bygget er registrert og godkjent til formålet seterhus, rorbu og liknende.

– Om bygget brukes til andre formål må det eventuelt søkes om bruksendring, skriver teknisk sjef Janne Kankaala.