Interpellasjon til kommunestyret i Øksnes:

Stiller spørsmål rundt hurtigbåt-tallene

– I formannskapet og da vi behandlet denne saken hadde vi helt andre tall enn det som fylkesråden kommer med, skriver Torfinn Kristoffersen (Ap) i en interpellasjon til kommunestyret.

Torfinn Kristoffersen (Ap) stusser over tallene fra fylkesråden for samferdsel, og ber i en interpellasjon ordføreren om en redegjørelse i kommunestyremøtet mandag 22. oktober.   Foto: Arkivfoto

Øksnes

Torfinn Kristoffersen i Øksnes Arbeiderparti har stilt et grunngitt spørsmål vedrørende hurtigbåten Øksnes Vestbygd, der han ber om forklaring på tallene.

– Jeg har registrert svaret fra Fylkesråden vedrørende hurtigbåten i Øksnes og anløp av Smines. Undertegnede var med i formannskapet da vi behandlet denne saken og vi hadde da til behandling helt andre tall enn det Fylkesråden refererer til i sitt svar til ordfører, skriver Kristoffersen.

– Forundret meg

– Blant annet undertegnede spurte i Formannskapsmøtet om dette var de  virkelige tallene vi skulle forholde oss til og at det var produserte kilometer på  båten som var vesentlig, ikke kaiavgiften på Smines. Dette ble bekreftet av  både Rådmann og representanten fra Fiskeriparken. De hadde fått tallene fra  administrasjon på fylket, skriver Kristoffersen.


Innvilger kommunens ønske om å få tilbake hurtigbåtanløp

Fylkesråd for samferdsel, Svein Eggesvik, vil imøtekomme kommunens ønske om å ta Smines tilbake i hurtigbåtruta.

 

– Svaret fra Fylkesråden forundrer meg og jeg vil be Ordfører redegjøre for dette  i Kommunestyremøtet den 22.oktober, og hva ordfører vil foreta seg videre i denne saken, skriver kommunestyrerepresentanten.