Full forvirring over hurtigbåttall:

Øksnes-ordføreren krever møte med samferdselssjefen

Øksnes-ordfører Karianne Bråthen har bedt om møte med samferdselsfylkesråd Svein Eggesvik og Nordland fylkeskommunes samferdselssjef om tallgrunnlaget for hurtigbåten.

Torfinn Kristoffersen (Ap) stusser over tallene fra fylkesråden for samferdsel, og ba i en interpellasjon ordføreren om en redegjørelse i kommunestyremøtet mandag 22. oktober.   Foto: Arkivfoto

Øksnes

Bakgrunnen er at Torfinn Kristoffersen (Ap) i Øksnes har sendt en interpellasjon til kommunestyret. Begrunnelsen er at tallene fylkesråden la til grunn i sitt tilsvar til kommunen tidligere i oktober, er helt andre tall enn de kommunen selv har kommet fram til.

– Blant annet undertegnede spurte i Formannskapsmøtet om dette var de  virkelige tallene vi skulle forholde oss til og at det var produserte kilometer på  båten som var vesentlig, ikke kaiavgiften på Smines. Dette ble bekreftet av både Rådmann og representanten fra Fiskeriparken. De hadde fått tallene fra  administrasjon på fylket, skrev Kristoffersen i sin interpellasjon.

Bråthen besvarte interpellasjonen forrige uke. Ifølge Øksnesavisa sa Bråthen at hun er «forundret» over tallene fra fylkesråden, som viser en større kostnad for hurtigbåtruta enn kommunens egne tall. Nå har Bråthen bedt om møte med samferdelsfylkesråd Svein Eggesvik og fylkeskommunens samferdselssjef om tallene.

– I gforkant av møtet vil jeg sammen med vår administrasjon forberede konkrete spørsmål vi må ha svar på, sa Bråthen ifølge avisa. Ordføreren lovet også å orientere formannskapet i etterkanv av dette møtet.