Innovasjon Norge, Siva og Norges Forskningsråd satser videre på Arena Torsk

– En fantastisk dag for torskenæringa

– Dette er fantastisk  dag for torskenæringa og for oss i Arena Torsk, sier klyngeleder Lisbeth Reinholdtsen.

– Arena Torsk har blitt et faglig tyngdepunkt innen levendelagring av villfanget torsk, sier Lisbeth Reinholdtsen (th) og Beate Solvoll i Fiskeriparken Egga Utvikling.  Foto: Silje Nilsen i Fiskeribladet.

Øksnes

Næringssamarbeidet innen levendefangst og levendelagring av torsk fortsetter etter at Innovasjon Norge i dag kunngjorde at de vil være med som bidragsyter i to nye år.

– Vi er stolte over å ha passert et smalt nåløye med mange kvalifiserte søkere. Hittil har vi bygd grunnmuren sammen med næringa. Nå er vi klare til å bygge videre på eksisterende prosjekter, som med denne tildelingen kan driftes videre. Vi er også godt i gang med planlegging av nye viktige prosjekter, blant annet innen teknologiutvikling,  kvalitet, merkevarebygging og markedskompetanse, sier klyngeleder Lisbeth Reinholdtsen i ei pressemelding. Reinholdtsen er ansatt i Fiskeriparken Egga Utvikling og har rollen som tilrettelegger og leder av Arena-prosjektet.


Norfishing 2018 i Trondheim:

Fiskeriparken Egga fremmer sjømat og leverandørbedrifter fra Nordland

Fiskeriparken Egga Utvikling vant anbudet på prosjektledelse av Arena Nordland under Nor-Fishing 2018, som er en av verdens ledende messer for fiskeriteknologi og en viktig møteplass for næringen.

 

Et faglig tyngdepunkt i næringa

33 medlemsbedrifter investerer 4,5 millioner kroner årlig i satsingen, som skal bidra til økt verdiskaping og tilgjengelighet av fersk torsk hele året. Hele verdikjeden for torskefisk, fra fangst og lagring til mottak og salg er med i klyngen, i tillegg til bedrifter fra leverandørindustrien og forskning- og utviklingsmiljøer. Klyngens geografiske tyngdepunkt er i Nordland, men medlemsbedrifter fra Trøndelag til Finnmark er også med på satsingen. I tre år har de samarbeidet om utvikling av systemer for levendelagring, restråstoff, økt kompetanse og forutsigbare industrielle vilkår.

Arena Torsk har blitt et faglig tyngdepunkt innen levendelagring og fangstbasert akvakultur. Utstrakt dialog, samarbeid og kunnskap med fiskeriforvaltningen har også vært viktig, og blir fortsatt viktig, i arbeidet med å videreutvikle næringen.


Tar over som leder for torskeklynge

Lisbeth Yttervik Reinholdtsen er ny administrativ leder for bedriftsklyngen Arena Torsk.

 

Stor drivkraft og vilje

– Vi har skapt et velfungerende innovasjonssystem som vi nå får videreføre. Vi har gode resultater å vise til gjennom første periode, prosjekter og resultater som kun har vært oppnåelige på grunn av den store drivkraften, engasjementet og viljen til å satse som medlemsbedriftene og næringen for øvrig har vist, sier styringsgruppeleder Arne E. Karlsen i Gunnar Klo AS.

Fangstbasert akvakultur er nå inne i læreplanene på videregående skole, og flere konkrete prosjekter for bedriftssamarbeid er gjennomført.

- Dette betyr veldig masse for oss

Keven Vottestad er jublende glad for støtten på to millioner kroner fra Innovasjon Norge.

 

Utviklet eget fôr til torsken

– Spesielt banebrytende har fôrprosjektet vært, hvor vi nå har kommet nærmere en løsning på den store utfordringen med å få lagd et fôr som den villfangede torsken vil spise. Utviklingen av et vanntilsatt tørrfôr ble løsningen  i samarbeidet mellom fôrprodusent Biomar, næringa og forsknings- og utviklingsmiljøer. Et eget hygienisert fôr til torsken reduserer smitteproblematikk og er viktig i et bærekraftperspektiv, sier Lisbeth Reinholdtsen. 

Ny teknologi og markedskunnskap

I neste periode skal Arena Torsk jobbe med økt lønnsomhet gjennom fokus på kvalitet og levende levering, i tillegg til lagring og sesongutvidelse. Vi vil også igangsette flere prosjekter som skal øke markedskompetansen gjennom hele verdinæringen.

– Det vil danne grunnlaget for en helårig tilgang på ferskt råstoff, og derved helårig virksomhet i fiskerinæringen, som er helt i tråd med regjeringens visjon for å skape økte verdier i hvitfisknæringen. Medlemmene skal utvikle ny teknologi og kompetanse, og kunnskap om marked og merkevarer som er nødvendig for å lykkes med visjonen. På denne måten kobler vi sammen det beste fra fiskeri med det beste fra havbruk, legger Reinholdtsen til.  

Store muligheter til å øke lønnsomheten

Levendelagring har det siste året hatt en økning på hele 44% og stadig flere fartøy rigges for å holde fisken levende ombord. Hvitfisknæringen er betydelig i nord. Det ble i 2017 landet 235 000 tonn fersk torsk fra kystflåten til en verdi av 4 200 millioner kroner i Norges Råfisklags distrikt, 99% av dette i Nord-Norge. Norge eksporterer sjømat for 96 milliarder kroner, og fiskeriene bidrar med 60 prosent av volumet, men bare 28 prosent av den totale verdien.

– Arena Torsk ønsker å realisere Norges potensial med å bidra til økt verdiskaping og helårlig sysselsetting. Vi mener at det er store muligheter for økt lønnsomhet. Vi er nytenkende og  med på å utvikle en ny næring innen hvitfiskindustrien, sier Karlsen.