Rektor ønsker bilfri sone ved Myre skole

– Elevenes sikkerhet er det viktigste, og slik det er nå er det farlig

Ved inngangspartiet til barnetrinnet ved Myre skole ønsker rektor Vigdis Ingregard at det blir bilfritt. – Vi må få gjort noen tiltak raskt, for det er kaotisk slik det er nå, sier hun.

Både skoleledelsen og FAu er enige om at noe må gjøres med trafikksituasjonen ved skolen. – Jeg er glad dette tas opp, og at vi kan få på plass tiltak raskt, sier rektor Vigdis Indregard.   Foto: Tone M. Sørensen

Øksnes

Det er ved inn- og utkjøring ved Myre skole, når elvene starter og slutter skoledagen, at det oppstår kaotiske trafikktilstander ved skolen.

Også foreldre med barn i Myre bedriftsbarnehage bruker området for levering og henting av barn.

– Trafikk-kaoset er et problem som har vært belyst flere ganger, og at det tas opp nå er på tide, sier Indregard.

Haster litt

Hun har spilt inn en rekke forslag til tiltak til kommunen, og også FAU har kommet med forslag til løsninger.

Blant forslagene som skisseres er at alle ansatte ved skolen parkerer på parkeringsplassen ved Øksneshallen.

– Her må det brøytes og strøs om vinteren, og skilting komme opp, sier Indregard, som mener det haster med å få til en bedre trafikksituasjon ved skolen.

– Når værforholdene blir dårligere og det er mørkt og så mye trafikk ved inngangen til skolen, kan det oppstå farlige situasjoner, for eksempel når biler rygger. Det har vært så kaotiske forhold at det har oppstått kork, og det har vært kø fra området og helt ned til Støkrysset, sier Indregard.

Ønsker området bilfritt: – Det vil gjøre det langt tryggere for elevene å ferdes, sier rektoren. I dag er det enveiskjørt innkjøring og utkjøring, men det blir likevel en kaotisk og uoversiktelig trafikksituasjon ved inngangen til Myre skole. 

 

Det er ved inn- og utkjøring ved Myre skole, når elvene starter og slutter skoledagen at det oppstår kaotiske trafikktilstander ved skolen.

Også foreldre med barn i Myre bedriftsbarnehage bruker området for levering og henting av barn.

– Trafikk-kaoset er et problem som har vært belyst flere ganger, og at det tas opp nå er på tide, sier Indregard.

Hun mener det beste er å få all trafikken med av og påsetting av elever dirigert til et annet område.

– Vi har oppfordret foreldre til å benytte området ved idrettsparken, og å kjøre inn samme rute som det bussen benytter, for å bringe og hente elever, men det nytter ikke komme med anmodninger. Det som må til er god skilting, og fysiske tiltak, sier hun.

Hun mener det beste er å få all trafikken med av og påsetting av elever dirigert til et annet område.

– Vi har oppfordret foreldre til å benytte området ved idrettsparken, og å kjøre inn samme rute som det bussen benytter, for å bringe og hente elever, men det nytter ikke komme med anmodninger. Det som må til er god skilting, og fysiske tiltak, sier hun.

Sikkerhet viktigst

– Vi er nødt til å gjøre noen tiltak. Vi har ønsker også at foreldre oppmuntrer de eldre elevene til å sykle og gå til skolen, og skal ha en kampanje i høst om dette, sier hun.

Ifølge Bengt- Stian Nilsen som leder teknisk etat vil tiltakene som skal gjøres ved skolen være midlertidige, ettersom trafikksikkerhetsplanen skal rulleres til våren.

– Jeg har fått kritikk for at ansatte må parkere ved hallen, og ikke lengre kan parkere ved tregjerdet som tidligere. Men ved å gjøre dette tiltaket har vi fått bort noe av trafikken. Og det er bare to-tre minutter ekstra å gå. Vi er nesten nødt til å gjøre en «en for alle - alle for en». For elevenes sikkerhet er det viktigste, sier hun.

Mange ansatte parkerer i dag opp langs Svartbakken, men også der kan det bli kaotiske forhold.

– Jeg er glad for at saken nå tas opp, at vi kan få tryggere forhold ved skolen, sier hun.

– Er gode forslag

I teknisk hovedutvalg redegjorde Bengt Stian Nilsen for tiltakene som skal gjøres, og sier forslagene som har kommet inn fra FAU og skoleledelsen, er gode forslag.

  • Innkjøring fra fylkesveien, den sørligste, skiltes med innkjøring forbudt.
  • Alle ansatte ved Myre skole parkerer ved parkeringsplassen ved Øksneshallen og sentralbanen. Parkeringsarealet brøytes og strøs om vinteren.
  • Personer med dokumentert krav til HC parkering, samt besøkende og foreldre som skal levere sine barn parkerer ved Aulabygget/Fjellveien. Det settes opp ekstra skilt for HC parkering, samt skilt som viser at det er parkering for besøkende.
  • Foresatte som skal levere sine barn på skolen, kjører inn via Øksneshallen og stopper for å sette av sine barn etter at de har passert busskuret mellom videregående og Myre skole. Her kan hele veistrekningen ned til Bedriftsbarnehagen benyttes.
  • Ansatte i Bedriftsbarnehagen parkerer ved Øksneshallen og sentralbanen sammen med ansatte ved Myre skole.
  • Foresatte som skal avlevere barn i bedriftsbarnehagen parkerer på parkering nord-øst for barneskolen.

Egen sone

– Dette er løsninger som ivaretar de trafikale utfordringene, sier Nilsen som la til at det skal opprettes flere handicapplasser vest for skolen, der man vil ha kort avstand til hovedinngangen.

Det er kommet et nytt innspill fra FAU ved skolen.

– Foreldre som skal kjøre ungene sine til skolen, der anmoder de benytter innkjøring  fra Støveien via Øksneshallen, der er det enveiskjørt gate ned til bussholdeplassen og området der bussene parkerer. At man får en sone for av- og påsetting til skolen. Da kjører også bilene rett videre og er ikke innom selve området ved skolen. FAU har i etterkant uttrykt bekymring fordi man mener at dette kan skape farlige situasjoner i forhold til buss, sier Nilsen.

– Det gjør ikke nødvendigvis det, for bussen bruker området ved busstopp, og avstigning av bussen går direkte inn på gangfeltet. Det er også begrenset tid på morgenen bussene kommer og setter av ungene, sier han.

Trafikk som allerede er der

Tiltakene som foreslås vil ikke helt ta bort trafikken ved området like ved skolen, men begrense den betraktelig.

– Vi har fått forståelse fra bedriftsbarnehagen at det går greit at deres ansatte skal parkere oppe ved hallen. Så tror jeg det går greit for de som skal levere ungene i barnehagen, bruker området. Det vil generere litt trafikk, men dette er uansett trafikk som allerede er der i dag, sier han.

– Det er også en fordel å få testet ut disse tiltakene, det kan hende vi må gjøre noen justeringer. Deretter kan de tas med når trafikksikkerhetsplanen rulleres, det arbeidet starter allerede i vinter, sier Nilsen.

Teknisk hovedutvalg vedtok enstemmig tiltakene som ble foreslått.