Brannstasjonen forsinket, blir åpning 1. februar:

– Vi får en helt annen hverdag, sier brannsjefen

Den nye brannstasjonen på Myre er blitt ytterligere en måned forsinket, og ny dato for overlevering er satt til 1. februar. For brannmannskapene i Øksnes blir det en helt ny hverdag

Brannsjef i Øksnes, Ken Ivan Reinholdtsen og resten av brannkorpset ser fram til å ta den nye stasjonen i bruk.   Foto: Tone M. Sørensen

Øksnes

Arbeidet med den nye brannstasjonen på Myre skrider fram, og man er nå kommet så langt at porter skal monteres, og bygger et ferdig utvendig. Opprinnelig skulle brannstasjonen stå ferdig før jul, så ble ny dato satt til 4. januar.