Kommunestyret i Øksnes:

Bare én stemme for å redusere antallet politikere

Kun Jørn Martinussen (V) stemte for å redusere antallet kommunestyremedlemmer fra 21 til 19.

Flertallet vil ikke redusere antallet kommunestyrepolitikere i Øksnes.   Foto: Tone M. Sørensen

Øksnes

Arbeiderpartiets Yngve Hansen påtok seg ansvaret for at saken var kommet opp som sak, da han inntok talerstolen.

– Dette er en sak jeg ønsker å få diskutert, vi har konkludert med at i forslaget som er lagt fram må vi sammenlikne oss med sammenliknbare kommuner. I Bø har de 19 i kommunestyret, Lødingen gar 17 og Andøya har 27 i kommunestyret, mens Hadsel og Sortland har pluss minus 30, påpeker Hansen.

– Ikke store besparelser på å kutte

– Det vil si at 21 for kommunestyret i Øksnes, det er et fornuftig nivå. Det er ikke store besparelser på å kutte og det kan gå ut over det politiske mangfoldet, derfor ønsker vi ikke å redusere antallet kommunestyrepolitikere, sier han.

John Danielsen (Sp) var klar på at partiet fortsatt ønsker å ta 21 medlemmer i kommunestyret i Øksnes, i tråd med det Ap har foreslått.

– Vi ønsker å ha et godt og bredt demokrati i Øksnes kommune, og det kan vi få med å ha antallet medlemmer på 21. Slik at det blir mulighet for de mindre partiene å delta i kommunestyret, sier han.

Jørn Martinussen (V) synes det var greit med en reduksjon av antallet politikere, og la fram forslag som er i tråd med rådmannens forslag til budsjett, å redusere antallet fra 21 til 19 medlemmer for å spare penger.

Da de to forslagene ble tatt opp til votering, var det bare Venstres stemme som var for en reduksjon.