Arena Torsk om 2018: – Et givende år med stor aktivitet

– Vi vil med dette takke for Arena-året 2018. Det har vært et givende år med stor aktivitet og flott engasjement fra medlemmene og andre som har vært tilknyttet klyngen.

Arne Karlsen og Lisbeth Yttervik Reinholdtsen.   Foto: Innsendt

Øksnes

Det skriver Lisbeth Arne Karlsen og Lisbeth Yttervik Reinholdtsen i fiskeriparken Egga Utvikling og klyngen Arnea Torsk, når de sender ut en julehilsen og oppsummerer året som gikk:

– Vi klarte å få på plass forlengelse! Det oppnådde vi gjennom et godt lagspill og mange skal ha en ekstra takk. Ingen nevnt – ingen glemt!

Viktig del av næringa
 
– Vi står nå foran to spennende år. Vi ser at det innenfor levendelagring kommer inn nye reguleringer og endring i incentivordninger. Vi må bli enda flinkere å fortelle hvorfor denne delen av næringen er så viktig.
 
– Vi må få frem hvordan det har bidratt til teknologiutvikling i flåten, overføring av kompetanse mellom fiskeri og havbruk, kvalitet og leveringssikkerhet med mer. Videre må vi jobbe enda mer med å sikre at vi kan lagre fisken lengre enn i dag. Her jobber vi etter to spor; både det å få forlenget lagringsperioden utover 12 uker og det å få bedre tilrettelegging for fangstbasert oppdrett, ifølge Arena Torsk.

Vil legge ekstra trykk
 
– Vi skal ha gode prosjekter innenfor alle satsingsområdene. Vi vil legge et ekstra trykk på markedsarbeid, marint restråstoff og teknologi, samt det å knytte til oss nye medlemmer og kompetansemiljø i inn- og utland. 
 

– Høytiden vi går inn i fokuserer på samhold. Det er viktigere enn noen gang, også i vår næring. Det er mange nok som velger å fokusere på konflikter og det som skiller oss. Da er det viktig at vi som næring finner det som samler oss. Det opplever vi at vi har klart i Arena Torsk og det må vi ikke miste av synet, skriver fiskeriparken Egga Utvikling som ønsker alle ei strålende hvit høytid.