Venteliste på barnehageplass i Øksnes:

Oppfordrer folk til å søke på barnehageplass

Ordfører Karianne Bråthen i Øksnes kommune oppfordrer foreldre som trenger barnehageplass til barna sine om å søke. De er klar over at flere står på venteliste for å få plass, men for å kunne kartlegge hvor stort behovet er, må alle som ønsker plass søke.

For at kommunen skal kunne vite hvor mange som står uten barnehageplass og hvor mye penger de må sette av til å opprette plasser til disse, oppfordrer formannskapet i Øksnes alle som trenger plass til å søke.  Foto: Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Øksnes

Under mandagens formannskapsmøte ble det orientert om ventelistesituasjonen for å få barnehageplass i Øksnes kommune. Dette etter at ordføreren selv i forrige uke fikk telefon fra foreldre som sa at det var lang venteliste for å få barnehageplass i kommunen.


Barnehagetallene for Vesterålen:

– Må legge fram sak for kommunestyret om flere barnehageplasser

I Øksnes var det flere søkere enn barnehageplasser i vår. Dermed må kommunen opprette flere barnehageplasser. – Alle får plass, lover kommunalsjef Lill Sørensen.

 

Er plass, men ikke nok personell

Lill Sørensen, fungerende kommunalsjef for skole, barnehage, voksenopplæring og flyktningtjenesten i Øksnes, sa at de per nå hadde seks søkere som sto på venteliste for å få plass.

– Det er egentlig åtte barn under tre år som står på venteliste. To av disse søkte før fristen og har fått plass, men har prioritert plass i en annen barnehage. De resterende seks barna har enda ikke fått barnehageplass, sa Sørensen.

Hun informerte også om at kommunen i 2017 vedtok at det skulle være et hovedopptak, der fristen for å søke er 15. mars hvert år. Videre vil det kunne være fortløpende opptak hvis det er ledige plasser, eller flere opptak ved behov.

– Det vil koste mellom 500.000 og 600.000 kroner å opprette tre heltids barnehageplasser. Dette blir rundt 50.000 kroner brutto i måneden. Jeg har vært i kontakt med barnehagene og det er plass og mulighet for å opprette barnehageplasser på kort tid. Det krever en del praktiske tilpasninger med for eksempel vognskjul. Vi vil også få store utfordringer med å skaffe personell, sa Sørensen.


Vil likevel ikke innføre barnehagegaranti

Formannskapet ville gi øksnesforeldre en seks måneders garanti på barnehageplass. Det fikk ikke støtte i kommunestyret.

 

Ellen B. Pedersen (SV) uttalte at synes de burde gjøre det de kan for å gjøre rom for disse aktuelle barna.

– For å få det til må vi kanskje avvike fra noen av de kravene vi tidligere har satt når det gjelder bemanning i barnehagene. Jeg synes vi må kunne akseptere at vi må det, for det hjelper ikke at det er rom hvis vi ikke har folk, sa hun.


Øksnes kommune scorer lavt på nordlandsindeksen:

– Uten eiendomsskatt, ville vi vært Robek-kommune

Ordfører Karianne Bråthen i Øksnes er ikke overrasket over at kommunen er en av to i Vesterålen som blir klassifisert som kommune med «svak økonomi» i nordlandsindeksen.

 

– Må søke nå

På bakgrunn av at ordføreren hadde fått telefon fra foreldre med barn uten barnehageplass, ble det også klart at det kan være snakk om at flere trenger barnehageplass, men enda ikke har søkt.

Formannskapet var enige i at det er særdeles viktig at for eksempel sesongarbeidere som trenger barnehageplass til barna, søker om det.

– Hvis det skal bevilges penger for å få flere barnehageplasser til sommeren, må de som trenger plass søke slik at vi vet hvor mange det er snakk om.

John Danielsen (SP) ønsket å bestille en sak fra administrasjonen på dette, og mente at de da ville få en vurdering om hvor lang tid det ville ta å få et slikt tiltak.

Formannskapet ble enstemmig enig om at dette skulle settes som sak til ekstraordinært formannskapsmøte 21. januar, og at det skal opp i neste formannskapsmøte.

– Dersom det er slik at noen som har vært i kontakt med kommunen, men ikke søkt om barnehageplass, må de gjøre det nå slik at de kan komme med i beregningen, konstaterte ordføreren.