Formannskapet i Øksnes kommune:

Vil arrangere åpent møte om rus i Øksnes

For å følge opp drøftingssaken om russituasjonen i Øksnes, vedtok formannskapet mandag blant annet å arrangere et åpent møte/dialogmøte i kommunen.

Leif Henriksen, NAV-leder i Øksnes (stående) ba formannskapet huske på at det er mange øksnesværinger, og at majoriteten av dem ikke har rusproblemer.  Foto: Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Øksnes

I tillegg ble det vedtatt at kommunens erfaringskonsulent inviteres til å orientere kommunestyret ved neste kommunestyremøte, samt at formannskapet skal få fremlagt en sak om rus og rusforebygging i Øksnes i løpet av våren 2019.

Rusmisbruk merkes

Temaet ble tatt opp som en orienteringssak i formannskapet, der Birgit Flåten, enhetsleder for helse i kommunen, og Leif Henriksen, NAV-leder i Øksnes, orienterte om situasjonen i kommunen.

Flåten sa i sin orientering at det merkes at det er rusmisbruk i kommunen, også alkohol.

– Det er mye mer tverrfaglig samarbeid. Legene jobber mest på individnivå. Der hører vi at det er veldig mye tidskrevende rustesting for legene. Det er også mange innom legevakten vedrørende rus og vold, sier lederen i Hadsel. Vi har ikke eksakte tall der, men erfaring, sa Flåten.


Marianne Reinholdtsen, Myre:

– Rusprøver jukses med og det er skremmende enkelt!

En kilde forteller at juksing på Øksnes legekontor er enkelt, men at det sikkert skjer andre steder også.

 

Ifølge henne viser UngData-undersøkelsen at det er en liten økning i antall unge som blir tilbudt hasj eller marihuana en eller flere ganger, enn tidligere.

– Samtidig må vi ikke glemme at helsestasjonen følger opp og jobber forebyggende opp mot barn fra de er null til 24 år, og jobber opp mot veileder, sa Flåten under orienteringen.


Runar Slåttnes jobber med rusforebygging i politiet - advarer mot å glemme spriten:

– Jeg har større grad av bekymring for alle som drikker alkohol

Runar Slåttnes i politiet sier rusmiljøet i Vesterålen ikke er verre i dag enn tidligere, men at det er lettere å få tak i farligere stoffer. Han ber om at man ikke glemmer alkoholen når man snakker om skadelig rusmiddelbruk.

 

– Må være der når de kommer ut av institusjon

Henriksen, NAV-leder i Øksnes, sa at NAV merker at de har rus i alle fagområder.

– Vi er flinke til å få personene som trenger det inn slik at de får hjelp, men de kan likevel skrive seg ut i morgen hvis de ønsker det. Samtidig må vi huske at vi er mange øksnesværinger, og det er ikke majoriteten som har rusproblemer, sa han.


– Vil ha narkotikagruppe tilbake i Vesterålen

Sortland Ap vil ha narkotikagruppen for Vesterålen gjenopprettet, og man vil nå be om at politiet i regionen får mer ressurser. – Vi mener vi har prioritert riktig politisk når vi velger å satse på forebygging blant unge, sier Tove-Mette Bjørkmo og Mona Sandvold.

 

Henriksen sa videre at han var usikker på om det er flere som ruser seg nå, selv om man hører det.

– Det kan godt hende at vi bare er tettere på nå enn tidligere, sa han.

NAV-lederen sa også at man må huske på familiene og de pårørende til mennesker med rusproblemer, fordi at de ikke har det enkelt de heller. Han mente også at man må fokusere mer på det som skjer etter de med rusproblemer har fått hjelp.

– Vi sliter med å få leiligheter, og dermed blir personene ligge på en sofa en dag og en annen en annen dag. Jeg har sagt det tidligere, men vi skulle virkelig hatt noen små ordentlige leiligheter der disse kunne vært en periode, fordi de trenger en god plass å bo, sa han.

I tillegg til bolig, mente han aktiviteter er viktig for denne gruppen.

– Det er bedre med noen aktiviteter enn ingen, og at de har en aktivitet å delta på er veldig viktig. Vi må være der å hjelpe dem når de kommer ut av institusjon, og da er det også viktig med stabile tjenester med faste folk, slik at de tør å åpne seg, sa Henriksen.


Kommuneoverlege: – Er et inntrykk av at det er blitt mer rus de siste årene

Kommuneoverlegene i Vesterålen opplever at flere er pålagt å ta urinprøver enn for noen år siden. Også flere skoleelever kommer for prøvetaking. Det økte antallet legger press på legekontorenes ressurser.

 

– Starter allerede på helsestasjonen

Etter orienteringen drøftet formannskapet ulike problemstillinger knyttet til rus, samt hvordan kommunen kan jobbe forebyggende.

– Det er viktig å huske på at forebyggingsarbeidet starter allerede når barna er små og på sjekk hos helsesøster. Derfra er det sjekk på skole og videre gjennom oppveksten. Vi jobber med å forebygge vold og seksuelle overgrep i nære relasjoner fordi at vi vet at de som har opplevd det er mer sårbar for rus senere i livet, sa rådmann i Øksnes, Elise Gustavsen.

Ordfører Karianne Bråthen konstaterte at de måtte gå sammen for å finne ut hva kommunen kan gjøre for å jobbe forebyggende opp mot rus.

Hele formannskapet var enige om at det var viktig at foreldre og foresatte kommer på banen, bryr seg og følger med på hva barna gjør.


Politiinspektøren for Lofoten og Vesterålen:

– Det er grunn til bekymring over økt tilgang på narkotika

Leder Per Erik Kalland Hagen for politidriftsenhet Lofoten og Vesterålen, avviser at Vesterålen har særskilte problemer med narkotika, men sier at det er grunn til bekymring, blant annet fordi tilgangen til narkotika øker, sier han.

 

Enstemmig vedtak

Etter initiativ fra John Danielsen (Sp), og et videre utarbeidet forslag fra Tore Christiansen (KrF), vedtok formannskapet enstemmig følgende forslag

  • Formannskapet i Øksnes ber ordfører følge opp drøftingssaken om rus i Øksnes ved å bidra til at det blir arrangert et dialogmøte/åpent møte.
  • Formannskapet ønsker å følge opp saken ved at erfaringskonsulenten inviteres til å orientere i førstkommende kommunestyremøte.
  • Formannskapet ønsker å få framlagt en sak om rus og rusforebygging i Øksnes i løpet våren 2019.
  • Orienteringene tas til orientering.

FAU på Jennestad med bekymringsbrev om bussterminalen på Sortland:

– Skoleelever har blitt presset til å gi fra seg penger og godteri

FAU ved Jennestad Montesorriskole har sendt et brev til Sortland kommune der de informerer om blant annet tydelige rusa personer som oppholder seg på bussterminalen mens det er skoleelever der og eldre elever som presser barna for godteri og penger.