Vellykket mekling hos fylkesmannen

Fant løsninger for Vornesveien

Øksnes kommune er kommet til enighet med Kystverket under et meklingsmøte med Fylkesmannen i Nordland. Nå er man blitt enig om både lysskjerming og erosjonssikring for den nye Vornesveien som skal bygges.

Fra venstre Fylkesmannen i Nordland Tom Cato Karlsen, ordfører Karianne B Bråthen, rådmann Elise Gustavsen og assisterende fylkesmann Monica Iveland.  Foto: Innsendt

Øksnes

Øksnes kommune har vært i  meklingsmøte med Fylkesmannen i Nordland angående innsigelse fra Kystverket på reguleringsplan sentrum 5.1, som er den nye Vornesveien. Opprinnelig hadde man ønsket et møte i fjor før jul i denne saken, men nå har kommunen fått gjennomført meklingen.

Frafalt innsigelsen

– Fredag 18. Januar har øksnes kommune vært i mekling i Bodø hos Fylkesmannen i Nordland ang innsigelse fra Kystverket på reguleringsplan sentrum 5.1. Innsigelsen gikk ut på lysskjerming og erosjonssikring. Etter ei vellykket mekling frafallt Kysteverket innsigelsen på lysskjerming med et par forbehold som innebærer lysskjerming på parkeringsplass og gatelys lang vei, skriver ordfører i Øksnes, Karianne Bråthen i ei pressemelding.

Hun tilføyer at om lysblending blir et problem i framtiden, skal man i felleskap finne løsning.

Flytter veien 2,5 meter

– Når det gjaldt innsigelsen om erosjonssikring, ble det enighet om å flytte veien 2,5 meter lengre fra sjøsiden, samt begrense utbyggingen til ett gangfelt på sjøsiden av veien.

Nordland fylkeskommunes arkeologer var tilstede under meklingen og bidro til konstruktive løsninger vedrørende hensynssoner i forhold til kulturminner i området.

– Øksnes kommune er svært fornøyd med måten Fylkesmannen, Kystverket og Nordland Fylkeskommune bidro til å finne omforente løsninger. Som ordfører ser jeg nå fram til at kommunen kan komme raskt igang med videre reguleringsarbeid på veiløsningen til Vorneset og Sandviksdalen, sier Bråthen.