– Vi må få gjort noe med parkeringen på Frøskelandsfjellet

Frøskelandsfjellet er blitt utrolig populært og skifolk fra hele distriktet kommer hit for topptur. Nå vil formannskapet ha i stand bedre parkeringsforhold.

Frøskelandsfjellet er utrolig populært blant toppturentusiaster. Formannskapet vil ha parkeringsmuligheter som gir mer plass, for i dag parkeres det ofte langs fylkesveien.   Foto: Illustrasjonsfoto Kathrine Sørensen

Øksnes

Frøskelandsfjellet som er kjent for både gode snøforhold og liten rasfare, er blitt populært blant topptur-folk fra hele distriktet.

Ellen B. Pedersen (SV) ønsket seg sak til formannskapet om parkeringsplassen på Frøskelandsfjellet.

Overfylt hver helg

– På det som er den offisielle parkeringsplassen, der er det overfylt hver eneste helg, og det står biler parkert langs veien, sier Pedersen, som også tidligere har tatt opp spørsmålet om det rett og slett er mulig å brøyte plassen større.

– Da jeg spurte for et par år siden om det var mulig, fikk jeg til svar at det er ikke mulig uten at vi gjør noe med selve parkeringsplassen. Det er turfolk fra hele Vesterålen og til og med Harstad og Lofoten som kommer hit for å stå på ski, sier hun.

Fjellet er kjent som et område som ikke er rasutsatt. Pedersen ønsker en mer tilrettelagt parkering, slik at Frøskelandsfjellet blir tilgjengelig, uten at det står biler langs fv. 821.

– Parkeringen ligger i vår kommune, men selve Frøskelandsfjellet er delt mellom oss og Sortland. Kunne vi i denne saken dratt inn regionrådet eller friluftsrådet, slik at man i fellesskap kan se på dette og få til ei god løsning? Jeg tenker at det er viktig å få gjort noe, både med hensyn til trafikksikkerhet og for å legge til rette for muligheten for friluftsliv, sier Pedersen.

– Plass til alle

Ordfører Karianne Bråthen (Ap) roser initiativet og synes det er flott saken løftes fram.

– Jeg har også registrert at det står utrolig mye biler langs veien. Nå er vi midt i den sesongen der fjellet brukes mest, og jeg synes det er kjempeflott at dette tas opp. Er det noe vi kan gjøre for å samarbeide med nabokommune, eller midler vi kan søke. Nå som fylkeskommunen har satt av penger til oppgradering av fylkesveien, kan det være positivt at vi kommer med innspill i forhold til dette, sier Jørn Martinussen (V).

– Jeg synes dette er veldig positivt, for friluftslivet, sier han.

Ken Ivan Reinholdtsen (Frp) påpeker at der finnes en uutnyttet plass på Frøskelandsfjellet, med stor plass til parkering.

– I fjor benyttet caravanklubben dette området, det ligger litt nede i selve forsenkningen i terrenget. Dette er et svært område, der det stod en masse campingvogner og en kiosk, og her vil det være mye plass til parkering. Det er bare å finne ut hvor området er og brøyte det, så blir det plass til alle. Vi burde undersøke om dette er mulig, sier han.

Sjekker med Statens vegvesen

I dag er området som brukes til parkering på Frøskelandsfjellet egentlig bare ei avkjøring og en busslomme. Reinholdtsen peker på at han er litt usikker på om det i det hele tatt er lov å parkere langs veien.

At Øksnes er populær blant skifolket, synes formannskapet er flott, og de ønsker å få til en god tilgang til friluftsområdet.

– Vi ber administrasjonen sjekke ut med Statens vegvesen, at de undersøker hva som er mulig, og også om der er eventuelle midler å hente ut, og sjekker ut om området som i dag ikke benyttes, kan brukes, slår ordfører Karianne Bråthen fast.