Smines-ruta i drift om ei uke

Om ei uke trer den nye ruta i kraft, der Smines igjen er inne som hurtigbåtanløp. Næringskonsulenten i Øksnes skal sørge for å få samlet inn innspill fra brukerne av skysstilbudet.

Torfinn Kristoffersen (Ap) tok hurigbåtanløp til Smines opp i formannskapet.   Foto: Tone M. Sørensen

Øksnes

Torfinn Kristoffersen (Ap) hadde med seg noen hurtigbåtinnspill til formannskapet, etter å ha snakket med folk i området.

– Brukerne av Smines er veldig fornøyd med at de er kommet inn igjen. Men de har endel spørsmål, og lurer på om det er noen type koordinering for å melde inn anløp, sier Kristoffersen, som peker på at det nå bare er ei uke til ruta trer i kraft.


Full forvirring over hurtigbåttall:

Øksnes-ordføreren krever møte med samferdselssjefen

Øksnes-ordfører Karianne Bråthen har bedt om møte med samferdselsfylkesråd Svein Eggesvik og Nordland fylkeskommunes samferdselssjef om tallgrunnlaget for hurtigbåten.

 

Skal involvere innbyggerne

– Det skal tas ned til to avganger fra Smines. Er det en vei, eller er det tur-retur? Går ruta til Tunstad eller går den til Smines-Øksnes? Folk hadde mange slike spørsmål til meg, og det ble også nevnt et ønske om at ruta på vinteren kunne gå fra torsdag til mandag, også heller ingenting de andre ukedagene. Men poenget er at folk i området er litt i villrede, sier han.

Karianne Bråthen opplyser at næringskonsulent Lisa Steen Evensen skal sørge for involvering av innbyggerne, også på Smines.

– Hun skal sørge for å ta de henvendelsene og sende de videre til Nordland fylkeskommune, sier Bråthen.


Orientering i formannskapet i Øksnes:

Hurtigbåten vil anløpe Smines, men billettprisen stiger

Hvorvidt det skal være hurtigbåtanløp mellom Smines og Øksnes, har vært mye debattert det siste året. Etter innspill fra Øksnes kommune har Nordland fylkeskommune vedtatt at hurtigbåten i vinterrute fra 1. februar skal anløpe Smines ved anrop, samt at billetten blir dyrere.


Nordland fylkeskommune har gått med på å innta Smines i ruteanløpet, etter at kommunen har kuttet ned på kostnader på anløpsavgift. Fra 1. februar trer ruta i kraft.

Redusert fra fire til to

– Det er redusert tilgang til å anløpe, fra fire til to ganger daglig. Tidligere har man kunnet anrope hurtigbåten til Smines fire ganger per dag, men nå er dette satt til to ganger per dag, en på morgenen og en på kvelden, sier Bråthen.

– Innbyggerne skal være med på å gi tilbakemelding på hvordan dette skal være, og vår næringskonsulent skal sørge for dette, sier Bråthen, som påpeker dette.

– Det er ikke kommunen som har sagt at det skal være slik som dette, men fylkeskommunen som har imøtekommet oss med å ta inn Smines igjen, og da blir det slik som de har lagt opp til med ruta, sier hun.


Interpellasjon til kommunestyret i Øksnes:

Stiller spørsmål rundt hurtigbåt-tallene

– I formannskapet og da vi behandlet denne saken hadde vi helt andre tall enn det som fylkesråden kommer med, skriver Torfinn Kristoffersen (Ap) i en interpellasjon til kommunestyret.