– De vil legge alt til rette for meg

Ted Robin Endresen ved Myre Fiskemottak, sier han den senere tid har blitt kontaktet av tre ordførere med tilbud om å etablere seg i deres kommune, der alt skal bli lagt til rette for næringsutvikling. Han er samtidig glad for en positiv utvikling i «fiskehjell-saka» på Klo.

Ted Robin Endresen i Myre Fiskemottak er kontaktet av tre ulike ordførere med tanke på etablering i deres kommune.  Foto: Tommy Hansen

Øksnes

Teknisk hovedutvalg i Øksnes bestemte tirsdag å overlate til kommunestyret å fatte endelig vedtak rundt dispensasjonssøknad om å øke utnyttelsesgrad for å henge fisk på Klo.