Har inngått avtale om utleie av handelsstedet Tinden

Stiftelsen Handelsstedet Tinden har nylig inngått avtale om utleie av handelsstedet til en lokal turistoperatør.

Til venstre Asle Sørdahl, til høyre Freddy Andreassen.   Foto: Innsendt

Øksnes

– Det er spesielt gledelig at det er det lokale selskapet Enjoy Øksnes AS som skal drive og dermed skape felles verdier på dette historiske og unike stedet, sier styreleder Asle Sørdahl i stiftelsen i ei pressemelding.

Sørdahl sier det er i tråd med stiftelsens langtidsplan at det nå blir kommersiell drift av anlegget.

Kontinuerlig drift

– Etter 15 år med systematisk rehabilitering av sterkt forfalte bygninger i Tinden, går vi nå over i en driftsfase med kontinuerlig drift fra tidlig vår til sen høst, sier han.

– Det blir bra for at lokalbefolkning så vel som tilreisende får forutsigbar tilgang til handelsstedet, og det er grunnleggende for stiftelsens økonomi for vår forvaltning av anlegget i årene som kommer, sier han.

At avtalepartneren ble en lokal aktør, mener Sørdahl er både spennende og viktig for Tinden som destinasjon, men også for skatteinntekter i kommunen.

– Dette vil gi flere arbeidsplasser innenfor natur- og kulturturisme, samtidig som stedets historie sikres en genuin formidling, sier en meget fornøyd styreleder.

Store forventninger

Daglig leder i Enjoy Øksnes AS, Freddy Andreassen, sier de har store forventninger til de mulighetene avtalen gir.

– Det er med både ærefrykt, stolthet og entusiasme vi nå går i gang, og et privilegium å få ansvaret for den kommersielle driften av dette unike anlegget, sier Andreassen.

Driften av anlegget overtas av Enjoy Øksnes 1. mai 2019. Stiftelsen er i innspurten med ferdigstillelse av sanitæranlegg og garderober.

Stedet får et besøkssenter som inneholder kjøkken og kafé i tillegg til fasiliteter for en historiefortelling som går over flere hundre år. Med romslig kapasitet blir dette også et spennende tilbud til folk, bedrifter og lag som ønsker samlinger i historiske omgivelser, skriver initiativtakerne i ei pressemelding.

Overnattingskapasitet

Anlegget har en overnattingskapasitet på hele 50 senger i nokså ramsalte omgivelser.

– En slik utleiemodell benyttes ofte der stiftelser sitter som eiere og forvaltere, da drift og forvaltning gjerne krever forskjellige typer kompetanse og virkemidler, og at alle ledd er profesjonelle virksomheter innenfor sine felt, sier Sørdahl.

– Vi tror bestemt at dette blir til beste for eier og leietaker, og at resultatet blir et bærekraftig forretningskonsept for begge parter, avslutter styreleder Asle Sørdahl i Stiftelsen Handelsstedet Tinden.
Striden i Øksnes fortsetter:

Stiftelsen Tinden Handelssted ber Høyesterett avsette Frid Halmøy

Etter å ha tapt i to rettsinstanser kan striden mellom styreleder Asle Sørdahl i Stiftelsen Tinden Handelssted og styremedlem Frid Halmøy fra Barkestad havne i Høyesterett.Stiftelsens advokat sier de skal drøfte anke til Høyesterett:

– Overraska over at lagmannsretten ikke har sett alvoret

Stiftelsen Tinden handelssteds advokat mener retten ikke har vurdert Frid Halmøys oppførsel korrekt. De mener samtidig at en del av grunnlaget for dommen er uavklart i lovverket.Frid Halmøy vant fram også i lagmannsretten

Lagmannsretten forkastet anken fra Stiftelsen Tinden handelssted, som tapte i tingretten. Dermed er vedtaket om å kaste Halmøy ut av styret erklært ugyldig i to instanser.Tinden-saken:

«Kunsten å drepe et omdømme»

Hvis styret i stiftelsen Tinden trodde de ville sikre flere besøkende og økte inntekter ved å avsette Frid Halmøy, virker de til å ha en dårlig forståelse både av Tinden som institusjon og av sine besøkende.Advokaten om det kontroversielle ASKR-besøket i 2016:

– Frid har forsøkt å gjøre det beste ut av en vanskelig situasjon

Frid Halmøys advokat Morten Berg mener Halmøy ikke har svekket, men styrket stiftelsen ved å forsøke å finne løsninger som sikrer inntekter og at stedet brukes. Han mener hun har handlet i god tro og ikke har ødelagt for stiftelsen.