Innlegg fra Øksnes Venstre:

«Vil ha nærmere orientering om prosessen rundt flytting fra Strengelvåg skole»

Øksnes Venstre ber om at kommunestyret får en nærmere orientering om pågående - og foranstående prosesser for at overgangen til en ny skole kan skje til beste for barna.

Jørn Martinussen Øksnes Venstre.  Foto: Tommy Hansen

Øksnes

Kommunestyret har vedtatt å overflytte elevene ved Strengelvåg skole til Myre skole fra høsten av. Tidligere har elevene fra Sommarøy skole flyttet til Myre skole, og etter hvert skal også ungdomsskoletrinnet ved Alsvåg skole overflyttes til Myre skole.

Dette har jeg fått tilbakemelding om har skapt usikkerhet blant mange elever, og det opptar meg og mange med meg hva som blir gjort for å trygge barna i denne prosessen.

  • Er det tatt noe initiativ til å informere barna før skoleflytting, og er det lagt opp til å la barna få delta i prosessen?
  • Vil barna bli tatt med til sin nye skole og bli gjort kjent med den?
  • Hvordan er informasjonsflyten mellom skolene angående barnas behov/ eventuelle utfordringer?
  • Er det planlagt er eventuell fin avslutning/ markering av nedleggelsen av Strengelvåg skole?
  • Hvordan er oppstart på Myre skole planlagt?
  • Det er ikke bare de barna som flyttes som vil bli berørt. Hvordan forberedes barna ved Myre skole i forhold til det som skjer? Barna ved Myre skole har allerede har gått igjennom en prosess med Sommarøy barneskole sine elever, og nå kort tid etter skal Strengelvåg barneskole også bli sosialisert og finne sin plass i gruppen av elever.

Jeg ber om at kommunestyret får en nærmere orientering om pågående - og foranstående prosesser for at overgangen til en ny skole kan skje til beste for barna.