Øksnes kommune og Øksnes Leirsted:

Samarbeider for leirskoledrift

Alsvåg skole skal i år ha ansvaret for undervisningen ved Øksnes Maritime Leirskole gjennom et samarbeid med leirstedet.
Øksnes

Det er nå signert en samarbeidsavtale mellom Øksnes kommune og Øksnes Leirsted om gjennomføring av Øksnes Maritime Leirskole ut året.

I avtalen heter det at Alsvåg skole vil være ansvarlig organisatorisk enhet, og ha det pedagogiske ansvaret for gjennomføring av undervisning på Øksnes Maritime Leirskole i 2019.


 

Nulloppgjør

For Øksnes kommune blir driften inneværende år for et prøveår å regne, og blir oppgitt å føre til et «nulloppgjør».

– Vi produserer undervisning og kvalitet i forhold til de refusjoner som Øksnes kommune krever inn fra stat og kommune. Øksnes kommune og Alsvåg skole vil føre særskilt regnskap og økonomistyring for dette, presiseres det i den signerte avtalen.

Videre heter det at Øksnes Leirsted er ansvarlig for de fysiske rammebetingelsene, bespisning og overnatting. Utstyr til undervisning er også leirstedets ansvar.

Barnehageopplegg og friluftsskolen vil Alsvåg skole ta ansvar for, i den grad det kommer bestillinger og aktiviteten er økonomisk bærekraftig.

– I den grad det er ressurser til dette vil Alsvåg skole drive «markedsføring» av leirskolen inn mot skoler og nettverk de er en del av. Øksnes kommune ved Alsvåg skole tar ansvar for elevens sikkerhet i den på forhånd definerte undervisningstiden. Øksnes Leirsted tar ansvaret for resten av døgnet, presiseres det.

Samarbeidsavtalen er en prøveperiode for 2019, der partene sammen evaluerer ordningen etter høstsesongen 2019. Videre drift utover 2019 forutsetter en ny og varig avtale, fastslås det.