Øksnes Eldreråd fraråder nedleggelse av Sortland bussterminal

I likhet med Sortland Eldreråd, fraråder også Øksnes Eldreråd å legge ned bussterminalen på Sortland.

I Nordland fylkeskommunes forslag om å fase ut bussterminalene i Nordland, heter det vil bety besparelser fra en halv million kroner neste år, og opp til tre millioner noen år senere.   Foto: Marius Birkeland

Øksnes

Dette kommer frem av ei pressemelding fra rådet.

– En nedlegging vil bety at det blir vanskelig for passasjerer å få tilgang til på og avstigning under trygge forhold. Alle andre alternativer anses som uaksepåtable både hva angår trafikksikkerhet og miljøforurensing, skriver Øksnes Eldreråd.

Eldrerådet sikter til et vedtak i fylkestinget fra desember i fjor om å på sikt fase ut bussterminalene i Nordland av økonomiske årsaker. Endelig avvikling på Sortland er ikke vedtatt.

I Nordland fylkeskommunes forslag om å fase ut bussterminalene i Nordland, heter det vil bety besparelser fra en halv million kroner i 2019, og opp til tre millioner noen år senere.


«Det er ingen reelle alternativer til dagens bussterminal»

Sortland Arbeiderlag ber for bussterminalen.

 

Øksnes Eldreråd ser på det som viktig at terminalen blir værende:

– Befolkninga i Vesterålen, samt tilreisende, utenom Sortland sentrum har også krav på ordnede forhold for bruk av buss og for å vente på korresponderende busser. Derfor vil vi protestere på det sterkeste mot en nedlegging av bussterminalen, skriver de og fortsetter:

– Det kan ikke være akseptabelt at eldre og funksjonshemmede, og andre for den del, skal slepe rundt på bagasje i gatene på Sortland for å finne den rette bussen. Kollektivtransporten og miljøet blir taperen.

Uttalelsen er blitt sendt til Sortland kommune, Vesterålen Regionråd og Nordland fylke.
Posisjonens budsjettforslag gikk gjennom i fylkestinget

Posisjonens budsjettforslag gikk i dag gjennom i fylkestinget. Det kan bety at bussterminalen på Sortland fases ut.