Utfordrende vintersesong for fiskemottakene

Ifølge daglig leder ved Myre fiskemottak, Ted Robin Endresen, har vinterfiske så langt i år vært krevende.

Ted Robin Endresen ved Myre Fiskemottak.  Foto: Tommy Hansen

Øksnes

Hovedårsaken er mindre tilgang på råstoff til høye priser. Tilgang på fisk er det derimot nok av. Til Øksnesavisa sier Endresen at skreimarkedet har fungert, men at det har vært veldig krevende.

–  De store båtene kom sent i gang på grunn av silda, og mange valgte å gå til Værøy og Røst da de kom i gang med skreifisket, sier han til Øksnesavisa.


Litt økning i torskefisket

Det ble landet 1.320 tonn torsk i uke 14, litt opp fra uka før da kvantumet var nesten det halve. Vesterålen samlet ligger nå 5.500 tonn bak fjoråret i totalt kvantum.

 

Må jobbe hardt

Han tror at bunnlinja kommer til å bli svak, men understreker at bedriften har betydelige mengder hengt fisk. Endresen synes derimot det er svært oppløftende at tilgangen på fisk er svært stor.

Han understreker at de må jobbe hardt i håp om at de får kompensert for de høye råstoffprisene. Endresen legger til at driften ellers går som normalt, med en arbeidsstokk på rundt 30 personer.


Blant de 24 kystbåtene som i fjor landet over 200 tonn torsk i Vesterålen, kommer 15 fra Øksnes

Dermed befestet Øksnes sin posisjon som som Norges ledende torskekommune.

 

Hindret av været

Vintersesongen har også ført til utfordringer for Gunnar Klo, der mye dårlig vær har hindret den minste flåten. Daglig leder Leif Godvik, sier til Øksnesavisa at de fikk et lavere kvantum enn de hadde håpet på, men understreker at de ellers har gode forhold for å henge opp fisk.


– Bare smil og penger i banken!

Tirsdag var det full hendel og brede smil langs kaiene på Myre etter dager med ruskevær og landligge.