Dronningruta ikke Nasjonal turiststi

Dronningruta oppfyller ikke kravene for å bli tatt opp som Nasjonal turiststi - ennå.

Bilde fra Dronningruta.  Foto: Arkivfoto

Øksnes

VOL har flere ganger skrevet om arbeidet som gjøres for at den populære dronningruta mellom Stø og Nyksund kan bli en del av de nasjonale turiststiene i Norge.


500.000 kr. til Dronningruta

– Fantastisk spennende

Det er en strålende fornøyd kultursjef Trond Ståle Mathisen i Øksnes kommune som nå ser fram til å ta fatt på oppgaven med å bruke den halve millionen i tilskudd for å ruste opp fasiliteter rundt Dronningruta. Status som nasjonal turiststi er målet.Dronningruta:

Har fått tilskudd fra Nasjonale turiststier

Dronningruta i Øksnes kommune er en av 16 populære turiststier i Norge som har fått tilskudd gjennom ordningen Nasjonale turiststier. Dronningruta får 500.000 kroner i tilskudd, som er det samme som de søkte om.


Nå har Miljødirektoratet fastslått at Dronningruta ikke oppfyller autorisasjonskravene som stilles - i alle fall for denne gang.

Mangler

Det er en rekke krav som stilles for at en tursti kan bli tatt opp som Nasjonal turiststi, og Øksnes kommune mente selv at de var godt i gang med å oppfylle kravene. Direktoratet mener det altså annerledes, og peker på at det ikke foreligger blant annet en sårbarhetsanalyse eller besøksstrategi.

Kultursjef i Øksnes, Trond Ståle Mathisen, har tidligere påpekt at det er en liste på vel 40 punkter som må oppfylles for å bli vurdert.

- Dere vil derfor ikke bli vurdert for autorisasjon i denne omgang. Om dere fram mot neste søknadsfrist mener dere har kommet betydelig lenger i å oppfylle kriteriene, kan ny vurdering foretas, redegjør direktoratet overfor Øksnes kommune i avslagsbrev.