Økt involvering i Øksnes

Ordfører Karianne B. Bråthen i Øksnes syntes det er positivt å invitere Ungdomsrådet, Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne og Eldrerådet inn i kommunestyremøtene.

Ordfører Karianne B. Bråthen i Øksnes. 

Øksnes

Kommunestyremedlem Geir Rognan (Ap) stilte nylig et grunngitt spørsmål til ordføreren i Øksnes, der han utrykte et ønske om økt involvering av Øksnes Eldreråd.

I ordførerens tilsvar sier hun seg enig i at det vil være hensiktsmessig for kommunestyret å få fram synet til rådene på en bedre måte.

– Ideen med å sette av plass til leder av rådene i hvert kommunestyre synes jeg er en god ide. Selv om rådene har mulighet for å be om å få møte kommunestyret i dag, er jeg enig i at vi kan være litt mer raus og gi de bedre adgang, redegjør Bråthen.

Likebehandling

Som ordfører er hun også opptatt av likebehandling, og vil ikke anbefale at man favoriserer ett råd framfor noen andre. Per i dag har Øksnes tre råd; Eldrerådet, Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne og Ungdomsrådet.

- Med bakgrunn i dette vil jeg sende en skriftlig henvendelse til rådene, der jeg opplyser om følgende:

 De vil få innkalling til møtene på lik linje med kommunestyrerepresentantene

 deres mulighet til å stille med leder i alle kommunestyremøtene

 at de kan uttale seg i alle saker som står på sakslista

 at de må melde inn på forhånd om de ønsker å ta ordet

 de får ordet i begynnelsen av møtene, og får inn til 15 min på å fremme sitt syn på alle de sakene de ønsker.