Negativt resultat for Fiskeriparken

Regnskapet for 2018 viser et negativt resultat for Fiskeriparken Egga Utvikling for fjoråret på nesten 900.000 kroner før skatt.

Fiskeriparken Egga Utviklings kontor på Myre. 

Øksnes

Selskapet driver bedriftsrådgivning og annen rådgivning, og sier på deres hjemmeside at de er en utviklingsaktør for næringslivet langs kysten i nord. Bedriften har kontorer på Myre og Stokmarknes.

Fiskeriparken opplevde en liten svikt i inntektene for 2018 og endte med en omsetning på 17,3 millioner, mot 17,9 året før. Lønnskostnaden var den posten som økte mest fra 2017 til 2018, fra 6,4 millioner til 7,8 millioner i fjor.

Ordinært resultat før skatt endte på 891 000 kroner i negativ retning. Selskapet står ved sist årsskifte oppført med fordringer på i alt 5,7 millioner og har eiendeler for nesten åtte millioner kroner bokført.

Egenkapitalen er på 4,7 millioner mot 5,4 året før og har en samlet gjeld på 3,2 millioner kroner.


2018

2017

2016

Driftsinntekter

17 250 563

17 939 355

14 766 000

Driftsresultat

-885 759

546 000

-75 000

Res. før skatt

-891 000

541 669

-93 000