Veksten avtar for Øksnes Vekst

Øksnes Vekst opplevde i 2018 sitt svakeste regnskapsresultat siden 2012 og bokførte et negativt resultat på 458 000.

Øksnes Vekst sitt aktivitetssenter på Myre.  Foto: Øksnes Veksts hjemmeside

Øksnes

Vekstbedriften Øksnes Vekst AS, tidligere Øksnes Asvo, er ett hundre prosent eid av Øksnes kommune og tilbyr tilrettelagt arbeid til personer med spesielle behov, samt drift av bruktbutikk og butikk med utsalg av ulike varer.

For første gang på mange år falt omsetningen i 2018 under 25 millioner, og havnet på 24,6 millioner med et negativt resultat før skattekostnad på 458 000 kroner.

Av total omsetning utgjør tilskudd til vekstbedriften for 2018 8,1 millioner.

Antall ordinære årsverk i fjor av 11,8. Det var videre 43 personer på ulike arbeidsmarkedstiltak ved utgangen av året og det var 18 personer med dagsenterplass.

Selskapet står bokført med egenkapital på 6,3 millioner kroner.

1. juni i år tiltrådte Tove Brun som daglig leder for selskapet.


Tove Brun blir ny daglig leder i Øksnes Vekst

– Dette ser jeg fram til med glede, sier Brun til VOL.


Øksnes Vekst AS (tall i 1000)2018

2017

2016

Driftsinntekter

24 590

25 178

25 241

Driftsresultat

-349

581

859

Res. før skatt

-458

470

718