Søker om støtte til illustrasjoner i forbindelse med utgivelse av bok

Lokalhistorier Johan Borgos søker om støtte i forbindelse med bok om samer.

Lokalhistorikeren Johan Borgos er ferdig med boken om samene vest for Tjeldsundet.  Foto: Arkivfoto

Øksnes

Borgos, har skrevet en rekke lokalhistoriske bøker fra Vesterålen, inkludert 14 bygdebøker fra Øksnes, Andøy og Sortland. Bakgrunnen for den planlagte utgivelsen, er at han i desember i fjor fikk et to måneders prosjektstipendet fra Norsk faglitterær forfatter og oversetterforening for å skrive historien om samene vest for Tjeldsundet.

Tittelen skal være Samer ved storhavet, og boka skal etter planen utgis på Orkana forlag, står det å lese i søknaden fra Borgos.

Der står det også at manuset, som er på vel tre hundre tekstsider, alt er ferdigstilt og sendt til fagkonsulent. Boka er delt inn i tre deler og består av en temadel, en områdedel og en slektsdel.

Boka handler om den samiske befolkninga i alle kommunene på Hinnøya og i Vesterålen. Borgos søker 5.000 kroner fra hver av disse kommunene.

Den får egen bilderedaktør, men det arbeidet dekkes ikke av prosjektstipendet. Jeg mangler derfor penger til arbeidet med illustrasjoner, og håper de aktuelle kommunene vil være med på å finansiere bildearbeidet med fem tusen kroner hver, skriver Borgos i søknaden.