BioMar med nedgang i Norge

Det er BioMars internasjonale aktiviteter som gjør at selskapet har økning i omsetningen i 2. kvartal i år. Tilbakegangen i Norge er forutsett, sier selskapet i delårsrapport.

BioMar på Myre. 

Øksnes

Det er kanskje mange som tenker på BioMar som et norsk selskap, med hovedkontor på Myre og avdeling på Karmøy. Men det er danske Schouw & Co som eier selskapet som produserer fiskefôr. BioMar har avdelinger og fabrikker i en rekke land.

I første halvår i år omsatte BioMar for 4,65 milliarder danske kroner og leverte et EBITDA-resultat på 322 millioner kroner.


Høysesong for fiskefôr fra BioMar og Skretting

Verdier for 10-tall millioner – hver dag

Nå på sommeren vokser laksen mest, og det er høysesong for fôrprodusentene BioMar på Myre og Skretting på Stokmarknes. Fabrikkene produserer til sammen over 2.000 tonn fôr per dag, til svimlende verdier.


I 2017 omsatte BioMar i Norge for 5,44 milliarder kroner, og hadde et resultat før skatt på 140 millioner. I fjor falt omsetningen til 4,87 milliarder, og sluttresultatet falt til 28 millioner kroner. Proff.no, som leverer oppdatert dybdeinformasjon om norske bedrifter, betegner BioMars lønnsomhet og likviditetsgrad som svak.

Forventet nedgang i Norge

I Schouws delårsrapport for 2. kvartal, opplyses det at BioMar har fastholdt omsetningen og mengden på nivå med samme periode året før, men det er den globale fremgangen som har kompensert for den forventede tilbakegangen i Norge.

– Forretningsenheten i Norge har gjennom det siste halve året foretatt en rekke endringer i virksomhetens overordnede struktur og organisasjon, hvilket har økt effektiviteten og forbedret samarbeidet med kundene. Endringene begynner nå å vise resultat, og periodens kontraktsforhandlinger har forløpt som forventet med forbedret balanse mellom priser og mengder. Tilbakegangen i Norge motsvares i vesentlig grad av fremgang i både Chile og Skottland, skriver Schouw i delårsrapporten.

Når det kommer til forventninger for 2019 sett under ett, skriver eierne at BioMar øker forventningene til årets omsetning på bakgrunn av det realiserte 1. halvår og gjennomførte kontraktsforhandlinger.

I 2018 omsatte alle BioMars divisjoner for 10.328 millioner danske kroner. Schouw forventer at omsetningen for inneværende år vil ende på ca. 10.800 millioner danske kroner.


Suksess for nytt BioMar-fôr

Biomar AS har lykkes med å utvikle og tilpasse et egnet tørrfôr til villfanget torsk.