Utbedrer strømforsyning på Myre

Vesterålskraft går snart i gang med å utbedre strømforsyningen til Myre havn.
Øksnes

Vesterålskraft Nett AS (VKN) skal bygge ny 22 kV kabelavgang fra Melrabben trafostasjon, og frem til havna på Myre. Kabeltrase vil bli avsluttet i den nye nettstasjonen ved Brannstasjonen i Myre havn.

Den nye 22 kV forsyningen er nødvendig pga alle nyetableringer i Myre havn, dette pga kapasitet i eksisterende forsyning til Myre sentrum. Ved å gjennomføre dette arbeidet, vil VKN kunne gi kundene en sikrere forsyningssikkerhet, samt at dette gir VKN bedre mulighet til å seksjonere i nettet ved eventuell feil siden VKN nå vil få en redudant forbindelse gjennom Myre sentrum.

VKN ønsker å starte jobben i løpet av august mnd, og avsluttet i september.

Berørte grunneiere vedr. trasevalg vil bli kontaktet før arbeidet starter.