Plages med bølgebelastning i Myre havn

Havnestyret vil etablere en ny kai med bølgedemping for å dempe sjøgangen i havna.

Innseilinga til Myre havn.  Foto: Tommy Hansen

Øksnes

Myre havn er endret og utvidet som følge av en lengre molo og utdyping av innseilingen til indre havn. Konsekvensen er økt bølgebelastning på Myre-siden.  Havnesjefen og havnestyret ønsker å dempe bølgene. Kystverket bidrar med penger, og Øksnes Havnevesen KF har engasjert Norconsult AS, som tidligere har arbeidet med prosjektet.

Øksnes Havnestyre og kommunestyret ber administrasjonen om å utrede å bygge en ny kai.  Analyser peker i retning av at sjø som kommer inn havneinnløpet kan dempes ved at det bygges en såkalt skjørtekai, en kai med bølgedemping.

– Bølgeforholdene ved kaia på Myre-sida er periodevis så dårlig at det ikke er tilrådelig å ligge der med mindre båter. De bølgene som kommer inn, er lokalgenererte bølger som er satt opp av vind fra nordvest over fjorden mellom Myre og Skogsøya. Problemene skyldes ikke dønning eller bølger fra havet, heter det i notat fra Norconsult.

Havnestyret ber havnesjefen avklare maksimal lengde på kai uten at innseiling til havna reduseres.