Ny skilting av Dronningruta

Øksnes kommune ber Vesterålen Turlag om ny skilting av Dronningruta i Øksnes.

Bilde fra Dronningruta.  Foto: Arkivfoto

Øksnes

VOL har tidligere skrevet at flere er bekymret over den store økningen i trafikken langs Dronningruta mellom Nyksund og Stø.

Nå ber Øksnes kommune DNT ved Vesterålen turlag om mulighet for å utarbeide og oppgradere skiltingen i området.

– I forbindelse med utvikling som foregår i området Skåltofta/Nyksund, ser Øksnes kommune behov for å få opp turbeskrivelse av Dronningruta på parkeringsplassen ved Opplandet. I høysesong er det mange som benytter seg av Dronningruta, og det er til tider problematisk med parkering på Skåltofta, lyder brev fra Øksnes kommune til turlaget.

Det understrekes at det har blitt rapportert om biler som står parkert delvis i veibanen fordi parkeringsplassen har nådd full kapasitet, noe som skaper utfordringer for andre kjørende og eventuelt vedlikeholdsarbeid på veien.

– Siden turbeskrivelsen viser startpunkt enten på Stø eller fra Skåltofta, er det ikke sikkert folk vet at en også kan gå opp fra Opplandet. Øksnes kommune mener derfor at det kan være hensiktsmessig å informere om at det finnes parkeringsmuligheter ved Opplandet, samtidig som det formidles at Dronningruta også kan ha startpunkt der, presiseres det.

Øksnes kommune mener også at oppgradering av skilting bør sees i sammenheng med andre behov for tilrettelegging rundt Dronningruta, herunder toalettfasiliteter,avfallshåndtering o.l. som i inneværende sesong har økt betraktelig.

– Vi forventer en vekst i bruk av Dronningruta. Ved hjelp av skilting kan vi bidra til bedre parkeringsløsninger, økt trafikksikkerhet og brukervennlighet for tilreisende. Øksnes kommune ber på bakgrunn av dette DNT ved Vesterålen turlag om mulighet for å utarbeide og oppgradere skiltingen i området, oppfordrer kommunen.


– Dronningruta må få ny trasé

Øksnesværingen Trond Hellstad har tilhørighet til Nyksund og reagerer på hvorfor ikke en ny start-trasé fra Nyksund er med i planene når Dronningruta rustes opp for å bli tatt opp som Nasjonal Turiststi.