Fiber-midler til Høydal i Øksnes

Øksnes kommune takker ja til tilsagn om tilskudd på til sammen kr 400.000 for fiberutbygging i Høydal.

Høydalen i Øksnes sett fra Myrtinden.  Foto: Arkivfoto: Margaret Hennie Nilsen

Øksnes

VOL har flere ganger skrevet om engasjementet for å få tilstrekkelig bredbånds-kapasitet til bygda Høydal mellom Myre og Nyksund.

I mai i år skrev vi at Høydalen Gårdsforening ønsker fiber fra Vesterålskraft Bredbånd til bygdas 60 innbyggere, og går sammen med utbygger i et «spleiselag» for å få dette til.

I vår ble det avholdt et møte med Høydalen Gårdsforening, næringskonsulenten i Øksnes og en representant fra Vesterålskraft Bredbånd, påpekte leder for Høydalen Gårdsforening, Jim Stian Karlsen i vår. Her ble det skissert en løsning med tilkoblingsavgift for hver husstand på KR 1900,-.

– Det er også ønsket at det samlet fra Høydalen innbyggere legges inn en «dugnad» beregnet til ca. KR 65 000,- Løsningen som er fremsatt i møtet ble godkjent av årsmøtet og vi stiller oss alle bak dette forslaget. Beløpet er avsatt i budsjett, satt av på konto og står klar til overføring når prosjektet startes opp, sa gårdforeningens leder i vår.

Nå har altså Øksnes kommune fått tilsagnsbrev på 400 000 kroner fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet til prosjektet.