Framsnakker-pris til Øksil

Medlemmene i Øksil er glade og stolte over å ha mottatt prisen som årets Øksnesframsnakker 2019, utdelt av Øksnes Næringslivsforening.

Øksil i aksjon på volleybanen. 

Øksnes

Dette er en pris vi deler med alle medlemmer, foreldre, trenere og støtteapparat i Øksil. Vi vil også takke Øksnes sitt næringsliv for den støtten de har gitt oss gjennom alle år, uten dem hadde ikke vår aktivitet vært mulig, sier trener og primus motor Hanne Steen på Øksils facebook-side.

Begrunnelsen for at Øksnes Næringslivsforening delte ut prisen til volleyballklubben Øksil, kan du lese her:

«Prisen Årets Framsnakker» tildeles til den som gjennom arbeid eller frivillighet har bidratt til å fremme omdømme til Øksnes i og utenfor kommunen.

Ved tildeling legges vekt på en formidling tuftet på verdier som respekt og forståelse for det vi står for her i Øksnes. Vårt næringsgrunnlag og vår kultur. I vurderingen legges vekt på at formidling og innsats har vart over noen tid.

Prisen skal tilgodese organisasjon eller personer som uselvisk har vært og er opptatt av å fremme inntrykket av Øksnes. Dyktighet i sitt fag eller virksomhet er ikke tilstrekkelig kriterium for tildeling. Hjerte for Øksnes er det viktigste i tildelingen.

Årets Framsnakker 2019 tildeles Øksil eller Øksnes Skoleidrettslag.

Øksil har gjennom år levert idrettsprestasjoner helt i norgestoppen. Laget har fått fram talenter, dyktige lagspillere, superflinke barn og unge samt trenere og lagledere som kjenner livet i Øksnes.

Øksil har gjennom sine idrettsprestasjoner gjort Øksnes kjent i det ganske land. Svaret på hvordan det er mulig kan ha mange forklaringer. Vi vil peke på lagets gode organisering. Trenere og ledere som står sammen. Felles verdier og regler er viktig for alle i laget. Ildsjeler som elsker sin idrett og arbeid for barn og unge. Øksil er forbilde med sin evne og vilje til integrering. Alle barn og unge har en plass i Øksil.

Øksil har gitt Øksnes mange stolte øyeblikk. Lager er viktig for tilhørighet. Og en kilde til at unge blir «tilbakestrømmere». Med tildelling av Årets Øksnesframsnakker ønsker Øksnes Næringslivsforening med sine vel 80 medlemsbedrifter å vise respekt for det Øksil står for og det arbeid klubben legger ned. Vi er stolte av dere.

Prisen som tildeles er et kunstfotografi av Per Martin Jæger. Per Martin er en anerkjent fotograf som med kjærlighet for nordnorsk natur og naturfenomen.

Fotografiet er et bilde av et bilde av kunstner og tagger med navn Pøbel. Bildet har et budskap om at livet er skjørt. Og et opprør mot forsøpling og forurensing. Et dristig bilde som vi håper vil fenge barn og unge i Øksil».