Disse sakene mener ordførerne i Vesterålen er viktigst i år

Hvilke saker er Vesterålens ordførere opptatt av i år? Vi har spurt, og fått svar.

Knut Andreas Nordmo, John Danielsen, Kurt Jenssen, Karl Erling Nordlund og Sture Pedersen har litt forskjellige prioriteringer i år. 

Øksnes

Sture Pedersen, Bø, Høyre.

– Lokalt er det å følge opp skattevedtaket som vi gjorde i desember. Det er viktig for Bø å få nye næringsetableringer. Jeg mener også det er viktig at Bø beholder sykebilen. Når det gjelder fylkeskommunale spørsmål, er samferdsel viktig. Jeg ønsker dessuten å samarbeide med fylkeskommunen om næringsetableringer. Vern er en annen viktig sak. Generelt er jeg imot vern, men jeg er for å verne havområdene uten Lofoten og Vesterålen for oljevirksomhet. Når det gjelder vindkraftverk er jeg for at vi må utnytte denne formen for produksjon av energi, men ikke nødvendigvis overalt. Her vil jeg ta naturhensyn. Utbygging av vannkraft er jeg for, og jeg er også for oppdrett. Laksenæringen er en av de viktigste næringene vi har i Vesterålen.