– Uttalelse fra styret i ØJFF angående VOL's sak om økonomihåndtering

Øksnes Jeger og Fiskerforening (ØJFF) har i en epost bedt Vol offentliggjøre dette innlegget.

Det omtalte foreningshuset til Øksnes Jeger- og Fiskeforening i Alsvåg. 

Øksnes

I saken Økonomihandtering i ØJFF har styret oversendt fullstendig dokumentasjon på bilagsnivå til Nordland JFF. Alle bilag er regnskapsført iht. avlagt årsregnskap for 2016.


Betalte 67.500 kroner i kontanter

Vol har fått tilgang på en faktura betalt av Øksnes Jeger- og Fiskerforening (ØJFF) pålydende kr. 67.500 for arbeider utført av Leti Entreprenør AS i 2016. «mottatt kontant» skrives det i signaturfeltet.


ØJFF har ingen anmerkninger til avlagte reviderte årsmøteregnskaper

ØJFF-styret har ikke bedt om at saken lukkes, men om status i saken overfor Nordland JFF for å få en avklaring før ånsmøte. Styret har ikke prøvd å legge lokk på saken men lagt fram alt som er bedt om.

Styret i ØJFF har full tillit til sekretæren i foreninga.


Varsler hevder at det råder en ukultur i jeger- og fiskerforbund

Jim Pedersen, tidligere medlem i Øksnes Jeger- og Fiskerforening (ØJFF), står fram som varsler og hevder at det råder en ukultur med økonomisk uregelmessigheter i foreningen.