Starter lokallag for utviklingshemmede i Øksnes

Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) gjenopptar sin aktivitet i Øksnes og etablerer et lokallag.
Øksnes

Det er nylig avholdt et oppstarts- og informasjonsmøte rundt reetableringen av NFU i Øksnes. Representanter fra lokallaget i Hadsel deltok her og gav god informasjon.

Blant annet ble behovet for å ha et lokallag, som kan jobbe for at de utviklingshemmedes interesser blir ivaretatt, belyst i møtet, sier Tove Hansen, Linda Fredheim og Hildegunn Arntzen, alle medlemmer i NFU.

– Det var stor interesse for å blåse liv i lokallaget av NFU i Øksnes, og det ble nedsatt en gruppe på 3 som skulle forberede saker til årsmøtet. Deriblant forslag til nytt styre, påpeker trioen.

Lokallaget har per i dag 17 medlem og flere har varslet at de vil melde seg inn.

– Dette er svært gledelig.

Da lokallaget starter på «skratsj» søkes det nå om oppstartsmidler og midler til velferdstiltak for målgruppen.

– Vi viser til forslag til handlingsplan som er utarbeidet for 2020. Denne trenger vi økonomi for å gjennomføre. Vi er glad for den positive responsen vi har fått når det gjelder reoppstart av lokallaget.

De utviklingshemmede trenger ifølge medlemmene et lag som jobber for deres interesser og som også gjennomfører velferdstiltak for målgruppen.

– En god dialog med Øksnes kommune og jevnlige samarbeidsmøter er viktig i det videre arbeid. Å bygge nettverk med andre lokallag i Vesterålen og på fylkesnivå er også et mål. Studie- og informasjonsarbeid er viktig for å nå ut med informasjon om utviklingshemmede, deres behov og rettigheter, utdyper Hansen, Arntzen og Fredheim.

NFU Øksnes ønsker at deres medlem skal være aktiv og komme med innspill i den videre driften. Derfor skal det avholdes faste medlemsmøter.

Øksnes lokallag av NFU skal ha årsmøte den 12.03.20 klokka 18.00 på Myre Kysthotell.