Øksnes utsetter kommunestyremøte

Ordfører har besluttet at møte i kommunestyre den 24 mars ikke blir avholdt.

Ordfører i Øksnes John Danielsen (Sp).  Foto: Tommy Hansen.

Øksnes

Dette melder Øksnes kommune i ei pressemelding.

– I første omgang så utsettes møte med en uke til 31 mars. Dette med bakgrunn i at Øksnes kommune har stort fokus på liv og helse - herunder gjennomføre lokale og nasjonale tiltak for å stoppe spredning av Covid -19. Avholdelse av neste møte vil bli foretatt i nær dialog med kommunelegen og administrasjonen. Skulle lokale eller statlige råd forandre seg så vil møter i regi av Øksnes kommune bli ytterligere utsatt, skriver ordfører John Danielsen i pressemeldingen.

Slik det ser ut nå så vil kommunen gjøre som følger:

  • Pprioritere saker som er spesielt viktig for å ivareta samfunnsrollen
  • Gjennomføre kommunestyret eller andre møter uten tilhørere
  • Bordene settes slik at hele salen benyttes kun til kommunestyremedlemmer for å ivareta avstand mellom medlemmer - smitterisiko
  • Begrense debatten